Biuletyn Informacji Publicznej

Interaktywna ścieżka historyczna

Oś Priorytetowa

3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych

Dziedzina wsparcia

3.3 Fundusz Mikroprojektów

Nr ewidencyjny wniosku

EP.VIII.6

Data podpisania umowy o dofinansowanie

17 stycznia 2012

Wartość projektu

11.090,00 EURO

Wysokość dofinansowania

9.426,50 EURO ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1.109,00 EURO z budżetu państwa

Beneficjent

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Tytuł projektu

Interaktywna ścieżka historyczna

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel