Biuletyn Informacji Publicznej

I Polsko-Czeski Kajakowy Maraton Odrzański

Oś Priorytetowa

3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych

Dziedzina wsparcia

3.3 Fundusz Mikroprojektów

Nr ewidencyjny wniosku

EP.VIII.1

Data podpisania umowy o dofinansowanie

17 stycznia 2012

Wartość projektu

35 824,00 EURO

Wysokość dofinansowania

29 999,01 EURO ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

3 525,08 EURO z budżetu państwa

Beneficjent

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Tytuł projektu

I Polsko-Czeski Kajakowy Maraton Odrzański

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel