Biuletyn Informacji Publicznej

Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza

Projekt pn. "Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza" skupia pięć gmin polskich pogranicza polsko-czeskiego: Kłodzko, Nysę, Kędzierzyn-Koźle, Świdnicę, Stoszowice oraz trzy gminy i stowarzyszenie czeskie: Zlate Hory, Krăliky, Jaromer-Josefov, a także Komitét pro udržování památek z války roku 1866. Projekt ten otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 w wysokości: 1.421.001,62 euro w tym gmina Kędzierzyn-Koźle 176.200,36 euro. Warto dodać, że projekt ten znalazł się na I miejscu listy rankingowej, co świadczy o tym, że był bardzo dobrze i profesjonalnie przygotowany. Jego realizacja obejmie lata 2008-2010 i zakłada przeprowadzenie następujących zadań:

  1. zorganizowanie, co najmniej raz w roku rekonstrukcji historycznych i imprez towarzyszących u każdego z sygnatariuszy porozumienia,
  2. utworzenie i/lub doposażenie w stroje oraz niezbędny sprzęt regimentów historycznych,
  3. wspólną promocję projektu i dziedzictwa kulturowego: przeprowadzenie study tour dla dziennikarzy, wspólne uczestnictwo w targach turystycznych, opracowanie wspólnych materiałów promocyjnych, wspólną promocję w mediach.

Projekt ten jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem planowanym do realizacji, w którym bierze udział dziewięciu polskich i czeskich partnerów. Pierwszy raz utworzony też zostanie wspólny produkt turystyczny związany z rekonstrukcjami historycznymi oraz obiektami twierdz znajdującymi się u partnerów projektu.

Nazwa zadania

Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza

Wartość zadania w euro

1 769 799,08 w tym udział Gminy Kędzierzyn-Koźle 207 294,55

Wkład własny w euro

348 797,47 w tym udział Gminy Kędzierzyn-Koźle 31 094,19

Kwota dofinansowania w euro

1 421 001,62 w tym dla Gminy Kędzierzyn-Koźle 176 200,36

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel