Biuletyn Informacji Publicznej

Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu – etap IV

Oś Priorytetowa

3. Transport

Działanie

3.2 Transport publiczny

Data podpisania umowy o dofinansowanie

16 lutego 2015

Wartość projektu

2.003.751,18 PLN

Wysokość dofinansowania

1.140.183,29 PLN co stanowi 69,99% wartości wydatków kwalifikowalnych

Beneficjent

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Tytuł projektu

Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu – etap IV

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel