Biuletyn Informacji Publicznej

Zakup taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu – etap I

Oś Priorytetowa

3. Transport

Działanie

3.2. Transport publiczny

Nr ewidencyjny wniosku

WND-RPOP.03.02.00-16-003/10

Data podpisania umowy o dofinansowanie

30 czerwca 2010

Wartość projektu

6.118.224,11 PLN

Wysokość dofinansowania

5.106.269,84 PLN co stanowi 83,46% kosztów kawlifikowalnych

Beneficjent

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Tytuł projektu

Zakup taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu – etap I

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel