Biuletyn Informacji Publicznej

Zwiększenie dostępu do usług publicznych. Adaptacja pomieszczeń na bibliotekę w Kędzierzynie-Koźlu

Projekt realizowany jest w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytetu 3 - Rozwój lokalny, Działanie 3.3 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 • Całkowity koszt projektu - 1.559.636,14 PLN
 • Dofinansowanie: ZPORR 607.601,84 PLN (50,61%); budżet państwa 60.760,19 PLN (10%)
 • Wkład gminy - 532.283,91 PLN
 • Realizacja 2007-2008

Projekt dotyczy działania mającego na celu rozwój infrastruktury społecznej, kulturalnej i edukacyjnej, zwiększającej szanse mieszkańców terenu na podniesienie kwalifikacji oraz zagospodarowanie wolnego czasu dzieci, młodzieży i dorosłych. Przedmiotem projektu jest zmiana sposobu użytkowania i przebudowa pomieszczeń usługowych na bibliotekę miejską (przyłączenie do istniejącej biblioteki) i przebudowa istniejących pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej filii nr 5

w Kędzierzynie-Koźlu. Lokale usytuowane są na parterze istniejącego budynku mieszkalno-usługowego w zabudowie zwartej w Kędzierzynie-Koźlu przy ulicy Damrota 32.

Opracowany projekt budowlany obejmuje całość prac budowlano-instalacyjnych, wymianę posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej, prac wykończeniowych w lokalach usługowo-handlowych oraz częściową adaptację pomieszczeń istniejącej biblioteki, by po przebudowie placówka stanowiła jeden funkcjonalny obiekt, dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Projekt zakłada w pomieszczeniach przyłączanych lokalizację czytelni z magazynem podręcznym oraz sali wystawowej z zapleczem kuchenno-sanitarnym. Natomiast w pomieszczeniach istniejących mieścić się będą: powiększona i zmodernizowana wypożyczalnia książek, oddział dla dzieci oraz nowe podmioty: kawiarenka internetowa i dział "książki mówionej".

Ponadto realizacja projektu przyczyni się do:

 • usunięcia istniejących barier architektonicznych,
 • zwiększenia powierzchni lokalowej oddziału dla dzieci,
 • zwiększenia powierzchni wypożyczalni książek dla dorosłych,
 • uzyskania pomieszczenia dla oddziału książki mówionej,
 • uruchomienia kawiarenki internetowej,
 • przystosowania biblioteki do obsługi osób niepełnosprawnych,
 • remontu i osuszenia piwnic i przystosowania ich do potrzeb magazynowych.
Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel