Biuletyn Informacji Publicznej

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Kędzierzyn-Koźle przed kolejną szansą na duże dofinansowanie

W odpowiedzi na uruchomiony 7 marca 2024 r. Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast, chcielibyśmy zapewnić, że Gmina Kędzierzyn-Koźle rozpoczęła prace nad wnioskiem konkursowym, którego głównym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców.

Zadaniem 139 gmin uprawnionych do złożenia wniosku konkursowego jest przygotowanie do 16 grudnia 2024 r. wstępnej propozycji projektu, składających się z działań wpisując się w wybrane, spośród poniższych, Obszary Tematyczne:

 • kształcenie oraz szkolenie zawodowe i specjalistyczne,
 • finansowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • wspieranie zarządzania migracjami i promowanie działań integracyjnych,
 • efektywność energetyczna i energia odnawialna,
 • transport publiczny,
 • gospodarka wodno-ściekowa,
 • zarządzanie odpadami,
 • ochrona przyrody i bioróżnorodność,
 • zdrowie i pomoc społeczna,
 • poprawa bezpieczeństwa publicznego,
 • mniejszości i grupy znajdujące się w niekorzystnej sytuacji społecznej,
 • społeczeństwo obywatelskie i przejrzystość.

Gmina, na realizację zgłoszonych działań może otrzymać dofinasowanie w wysokości od 44.848.000 do 80.726.400 złotych. Budżet całego programu to aż 1.423.976.095 złotych, w tym 85% stanowi szwajcarski wkład finansowy a 15% pochodzi z budżetu naszego państwa.

Już dziś serdecznie zachęcamy Mieszkańców do włączenia się w przygotowanie tego projektu. Wkrótce informować będziemy w jaki sposób mogliby Państwo nam pomóc, jak  Mieszkańcy mogliby włączyć się w prace gminy. Dążyć będziemy, aby przygotowane propozycje działań, zyskały akceptację lokalnej społeczności i były odpowiedzią na potrzeby miasta.

Zachęcamy do kontaktu mailowego z pracownikami Wydziału Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych, którzy odpowiedzą na Wasze pytania.

Kontakt: rozwoj@kedzierzynkozle.pl    

Więcej informacji o programie na stronie: https://www.programszwajcarski.gov.pl/strony/skorzystaj-z-funduszy/nabory-wnioskow/ogloszenie-o-naborze-projektow-w-ramach-polsko-szwajcarskiego-programu-rozwoju-miast-finansowanym-z-drugiej-edycji-szwajcarskiej-pomocy-finansowej-dla-wybranych-panstw-czlonkowskich-unii-eur/

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 2 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 5 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 6 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 7 lipiec 2024 (niedziela)
8
Events of the day 9 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 10 lipiec 2024 (środa)
Events of the day 11 lipiec 2024 (czwartek)
Events of the day 12 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 13 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 14 lipiec 2024 (niedziela)
Events of the day 15 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 16 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 17 lipiec 2024 (środa)
Events of the day 18 lipiec 2024 (czwartek)
Events of the day 19 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 20 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 21 lipiec 2024 (niedziela)
Events of the day 22 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 23 lipiec 2024 (wtorek)
24
25
Events of the day 26 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 27 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 28 lipiec 2024 (niedziela)
29
30
31
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel