Biuletyn Informacji Publicznej

Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle

TYTUŁ PROJEKTU

Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle

OŚ PRIORYTETOWA

V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

DZIAŁANIE

05.5- Ochrona powietrza

NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE

RPOP.05.05.00-16-0012/19-00

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

27.09.2019r

WARTOŚĆ PROJEKTU

Wartość projektu: 792 689,41 zł
Wydatki kwalifikowane 792 689,41 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

269 514,39 zł, co stanowi 34% wydatków kwalifikowanych

BENEFICJENT

Gmina Kędzierzyn-Koźle

OKRES REALIZACJI

2018-10-01 – 2020-12-31

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI

Przedmiotem projektu jest wymiana indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (w przypadku budynków jednorodzinnych) oraz we wspólnotach mieszkaniowych (w przypadku budynków wielorodzinnych) na źródła ciepła bardziej ekologiczne, a także likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci ciepłowniczych lub sieci gazowych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle. Gmina planuje udzielać bezpośrednio dotacji mieszkańcom Kędzierzyna-Koźla, którzy zadeklarują chęć likwidacji starego źródła i wymianę na nowe bardziej ekologiczne. Wnioskodawca przeprowadził ankietyzację na obszarze miasta i zebrał wnioski osób zainteresowanych otrzymaniem dotacji. W następstwie tej analizy projekt zakłada następujące inwestycje polegające na: - całkowitej likwidacji istniejących indywidualnych źródeł ciepła poprzez podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej - 9 sztuk; - wymianę istniejących indywidualnych źródeł ciepła (opalanych węglem lub biomasą) na ogrzewanie elektryczne, gazowe - 34 sztuki; - całkowitej lub częściowej zamianie istniejących indywidualnych źródeł ciepła na źródła odnawialne (energia wiatru, wody, słońca i geotermalna, pompa ciepła) - 4 sztuki; - całkowitej/częściowej zamianie istniejących indywidualnych źródeł ciepła na źródła odnawialne lub likwidacji istniejących indywidualnych źródeł ciepła poprzez podłączenie do sieci ciepłowniczej lub wymiany źródeł ciepła na ogrzewanie elektryczne/gazowe - 25 sztuk. W efekcie realizacji projektu do 2020 roku zmodernizowanych zostanie 122 sztuk źródeł ciepła.

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n
Events of the day 1 Grudzień 2019 (niedziela)
2
4
Events of the day 5 Grudzień 2019 (czwartek)
Events of the day 6 Grudzień 2019 (piątek)
Events of the day 7 Grudzień 2019 (sobota)
Events of the day 8 Grudzień 2019 (niedziela)
Events of the day 11 Grudzień 2019 (środa)
Events of the day 13 Grudzień 2019 (piątek)
Events of the day 14 Grudzień 2019 (sobota)
Events of the day 15 Grudzień 2019 (niedziela)
Events of the day 16 Grudzień 2019 (poniedziałek)
Events of the day 17 Grudzień 2019 (wtorek)
Events of the day 18 Grudzień 2019 (środa)
Events of the day 19 Grudzień 2019 (czwartek)
Events of the day 20 Grudzień 2019 (piątek)
Events of the day 21 Grudzień 2019 (sobota)
Events of the day 22 Grudzień 2019 (niedziela)
23
24
25
26
27
Events of the day 28 Grudzień 2019 (sobota)
29
30
Events of the day 31 Grudzień 2019 (wtorek)

Najbliższe wydarzenie

Brak nadchodzących wydarzeń

Brak nadchodzących wydarzeń

Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel