Biuletyn Informacji Publicznej

Wszystko, co musisz wiedzieć o wyborach do rad osiedli

30.09
Wszystko, co musisz wiedzieć o wyborach do rad osiedli

Kadencja Rad i Zarządów Osiedli dobiega końca. W październiku mieszkańcy będą wybierali swoich przedstawicieli do jednostek pomocniczych gminy. Poniżej publikujemy wszystkie najważniejsze informacje dotyczące wyborów, harmonogramy i listy kandydatów.

Organami osiedli są piętnastoosobowe rady i pięcioosobowe zarządy – można być w obu organach jednocześnie. Posiadają swój budżet. Wybory zostaną przeprowadzone na wszystkich 16 osiedlach. Określona w statutach procedura jest podobna do powszechnych wyborów samorządowych.


22.10.2021: Podsumowanie wyborów do rad osiedlowych na antenie Radio Park.

15 z 16 osiedli mają nowe władze. Mieszkańcy wybrali swoich przedstawicieli do jednostek pomocniczych gminy. „Maraton głosowań” trwał od 11 do 21 października. W listopadzie do urn pójdą jedynie Sławięcice. Więcej na ten temat można dowiedzieć się z wywiadu na antenie Radio Park Fm. Gościem „Rozmowy Dnia” był sekretarz miasta Zbigniew Romanowicz.

Zachęcamy do wysłuchania audycji: https://radiopark.fm/rozmowa-dnia---zbigniew-romanowicz---22-10-2021,49,13532.html.


22.10.2021: Wyniki głosowania w wyborach organów Osiedla Zachód przeprowadzonych w dniu 21 października 2021 roku.

Protokoły wyników głosowania w osiedlu Zachód dostępne są pod adresem: https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/163/21325/kadencja-2021-2025.

 • Przewodniczącym Zarządu Osiedla Zachód została: Bączkowska Teresa.
 • Członkami Zarządu  Osiedla Zachód zostali: Dobner Jakub, Masełko Paweł, Mróz Stanisław, Wiśniewski Ireneusz.
 • Członkami Rady Osiedla Zachód zostali: Masełko Paweł, Wiśniewski Ireneusz, Skrzypczak Małgorzata, Mróz Stanisław, Dobner Jakub, Derej Zygmunt, Świder Grażyna, Zwolińska Wanda, Ciećko Daniel, Malisz Agnieszka, Nowicka Wiesława, Piątek Ryszard, Kucz Konrad, Heder Małgorzata, Augustyn Ewa.

22.10.2021: Wyniki głosowania w wyborach organów Osiedla Śródmieście przeprowadzonych w dniu 21 października 2021 roku.

Protokoły wyników głosowania w osiedlu Śródmieście dostępne są pod adresem: https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/164/21311/kadencja-2021-2025.

 • Przewodniczącym Zarządu Osiedla Śródmieście został: Kosakowski Dariusz.
 • Członkami Zarządu Osiedla Śródmieście zostali: Rapacz Bogumił, Konowaluk-Wrotniak Agnieszka, Zaremba Paweł, Ostrowski Daniel.
 • Członkami Rady Osiedla Śródmieście zostali: Rapacz Bogumił, Konowaluk-Wrotniak Agnieszka, Kosakowski Dariusz, Zaremba Paweł, Filipowicz Grażyna, Kowaś Daniel, Marek Dorota, Tobias Anna, Krzyska Anna, Ostrowski Daniel, Bakota Alina, Bondyra Andrzej, Kramarczuk Tomasz, Kulińska Grażyna, Poślad Piotr.

21.10.2021: Wybory do Rady i Zarządu Osiedla Sławięcice w dniu 22 listopada 2021 roku.

W związku z potrzebą przeprowadzenia wyborów do Rady i Zarządu Osiedla Sławięcice w dniu 22 listopada 2021 roku przypominamy, że w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone zostały wszystkie niezbędne informacje na ten temat.

W BIP-ie pod adresem: https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/161/21560/kadencja-2021-2025-glosowanie-w-dniu-22-listopada-2021-roku można znaleźć: kalendarz wyborczy, ogłoszenie o wyborach, informację o sposobie zgłaszania kandydatów, oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie, zgłoszenie kandydatów do Rady Osiedla, zgłoszenie kandydatów do Zarządu Osiedla, zgłoszenie kandydatów na przewodniczącego Zarządu Osiedla.


21.10.2021: Wyniki głosowania w wyborach organów Osiedla Stare Miasto przeprowadzonych w dniu 20 października 2021 roku. 

Protokoły wyników głosowania w osiedlu Stare Miasto dostępne są pod adresem: https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/162/21324/kadencja-2021-2025.

 • Przewodniczącym Zarządu Osiedla Stare Miasto została: Bandrowska Emilia.
 • Członkami Zarządu Stare Miasto zostali: Radka Grażyna, Brzozowski Rafał, Brzoza Joanna, Łempicka Anna. 
 • Członkami Rady Osiedla Stare Miasto zostali: Bandrowska Emilia, Bandrowski Jan, Bienias Joanna, Brzoza Joanna, Brzozowski Rafał, Giela Paweł, Hus Marcin, Koziar Krzysztof, Łempicka Anna, Mularska-Giela Sonia, Nowak Beata, Nowak Tomasz, Radka Grażyna, Sozański Eugeniusz, Wasilewska-Koziar Małgorzata. 

20.10.2021: Wyniki głosowania w wyborach organów Osiedla Przyjaźni przeprowadzonych w dniu 19 października 2021 roku.

Protokoły wyników głosowania w osiedlu Przyjaźni dostępne są pod adresem: https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/159/21321/kadencja-2021-2025.

 • Przewodniczącym Zarządu Osiedla Przyjaźni został: Łoziński Bolesław.
 • Członkami Zarządu Osiedla Przyjaźni zostali: Alder Hubert, Jaszkiewcz Anna, Próbka Hanna, Żołyński Waldemar.
 • Członkami Rady Osiedla Przyjaźni zostali: Alder Alicja, Alder Hubert, Benisz Tomasz, Dronia Krzysztof, Glomb Peter, Juryk Renata, Koprowska Beata, Koprowski Marek, Kucharz Andrzej, Łozińska Krystyna, Próbka Hanna, Próbka Krzysztof, Szulc Maria, Wołowska Bernadeta, Żołyński Waldemar.

20.10.2021: Wyniki głosowania w wyborach organów Osiedla Rogi przeprowadzonych w dniu 19 października 2021 roku.

Protokoły wyników głosowania w osiedlu Rogi dostępne są pod adresem: https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/160/21322/kadencja-2021-2025.

 • Przewodniczącym Zarządu Osiedla Rogi został: Młot Piotr.
 • Członkami Zarządu Osiedla Rogi zostali: Jakubczyk Ilona, Rakowska-Biała Anita, Respondek Czesław, Scheer Marcela.
 • Członkami Rady Osiedla Rogi zostali: Bancarz Mirosław, Czerner Mariola, Drost Jerzy, Gwioździk Ewa, Gwioździk Tomasz, Jakubczyk Ilona, Marchewka Dorota, Młot Piotr, Rakowska-Biała Anita, Respondek Czesław, Scheer Marcela, Schreiber Jolanta, Stasiak Agnieszka, Zwęglińska Anna, Żuk Wojciech.

19.10.2021: Kalendarz czynności przygotowawczych w zakresie wyborów do organów Osiedla Sławięcice na kadencję 2021 – 2025.


19.10.2021: Ogłoszenie o zwołaniu ogólnego zebrania mieszkańców Osiedla Sławięcice w celu przeprowadzenia wyborów do Rady i Zarządu Osiedla Sławięcice.

Działając na podstawie § 7 ust 3 Statutu Osiedla Sławięcice Przewodniczący Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Ireneusz Wiśniewski zwołuje w dniu 22 listopada 2021 r. o godz. 17.00 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Sławięcickiej 96  w  Kędzierzynie-Koźlu ogólne zebranie mieszkańców Osiedla  Sławięcice  w  celu przeprowadzenia wyborów do Rady i Zarządu Osiedla Sławięcice.

Porządek obrad obejmuje:
1.Stwierdzenie prawomocności zebrania.
Stwierdzenia prawomocności  dokonuje się na w oparciu o listy obecnych na zebraniu mieszkańców osiedla uprawnionych do uczestnictwa w ogólnym zebraniu mieszkańców Osiedla na podstawie:
1) okazywanych przez nich dokumentów, umożliwiających potwierdzenie ich tożsamości;
2) złożonych przez nich pisemnych oświadczeń o zamieszkiwaniu na terenie Osiedla, poprzez wpisanie w wykazie osób uprawnionych do udziału w głosowaniu imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i złożenie własnoręcznego podpisu, obejmują numer porządkowy wpisu, imię, nazwisko, adres zamieszkania, rodzaj i nr dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości mieszkańca oraz jego własnoręczny podpis.
W przypadku braku uczestnictwa w ogólnym zebraniu mieszkańców Osiedla Sławięcice o godz. 17.00 co najmniej 75 mieszkańców osiedla, po jego zamknięciu przez przewodniczącego zebrania wobec braku kworum, kolejne ogólne zebranie mieszkańców Osiedla Sławięcice zwołane zostaje w tym samym  dniu i miejscu w drugim terminie o  godz. 17.10. W powyższym terminie ogólne zebranie mieszkańców Osiedla  Sławięcice  władne będzie dokonywać wyborów bez względu na liczbę uczestniczących w zebraniu mieszkańców osiedla.
2. Przeprowadzenie wyborów do Rady i Zarządu Osiedla Sławięcice - w godz. 17.10 – 20.10.  
3. Ustalenie i ogłoszenie przez Osiedlową Komisję Wyborczą wyników głosowania w wyborach Rady i Zarządu Osiedla Sławięcice.
4. Zamknięcie zebrania.

Informuje się, iż w dniu 19 listopada 2021 r. w siedzibie Zarządu Osiedla Sławięcice przy ul. Batorego 32 oraz w Publicznej Szkole Podstawowej nr 16 i na osiedlowych tablicach informacyjnych zostanie złożony - celem udostępnienia mieszkańcom Osiedla Sławięcice - wykaz zawierający:
1) imię i nazwisko przewodniczącego ogólnego zebrania mieszkańców Osiedla,
2) imiona i nazwiska oraz funkcje członków Osiedlowej Komisji Wyborczej.
Wykaz dostępny będzie od 19 listopada 2021 r. na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem bip.kedzierzynkozle.pl; w zakładce - Osiedla i katalogu - Sławięcice.

Uwaga: Zgodnie z § 12 ust. 2 Statutu Osiedla Sławięcice w celu potwierdzenia uprawnienia do głosowania mieszkańcy osiedla proszeni są o okazywanie przy sporządzaniu listy obecnych na ogólnym zebraniu mieszkańców Osiedla Sławięcice dokumentu umożliwiającego potwierdzenie tożsamości. Osiedlowa Komisja Wyborcza rozpocznie pracę o godz.16.45.


19.10.2021:  Informacja o nieprzeprowadzeniu zwołanego na dzień 20 października 2021 r. ogólnego zebrania mieszkańców osiedla Sławięcice w celu wyborów organów samorządu mieszkańców osiedla Sławięcice.  

W związku z brakiem zgłoszeń i niezarejestrowaniem przez Osiedlową Komisję Wyborczą w wyznaczonym terminie do 18 października 2021 r., żadnego kandydata do organów osiedla Sławięcice, ogólne zebranie mieszkańców osiedla Sławięcice zwołane na dzień 20 października 2021 r., nie zostanie przeprowadzone.


19.10.2021: Informacja Osiedlowej Komisji Wyborczej wykonującej czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów organów osiedla Sławięcice.

Osiedlowa Komisja Wyborcza powołana do przeprowadzenia czynności związanych z wyborami organów osiedla Sławięcice zawiadamia, iż do dnia 18 października 2021 r. w którym upłynął dodatkowy termin wyznaczony do zgłaszania kandydatów w wyborach organów osiedla Sławięcice, nie wpłynęło żadne zgłoszenie, a tym samym nie zarejestrowano żadnego kandydata do organów osiedla Sławięcice w wyborach zwołanych na dzień 20 października 2021 r., które z powyższych względów nie mogą zostać przeprowadzone.

Osiedlowa Komisja Wyborcza wnosi do Przewodniczącego Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle o ponowne zwołanie ogólnego zebrania mieszkańców w trybie określonym w § 7 ust.1 pkt 1 Statutu Osiedla Sławięcice.


19.10.2021: Wyniki głosowania w wyborach organów Osiedla Piastów-Powstańców Śląskich przeprowadzonych w dniu 18 października 2021 roku.

Protokoły wyników głosowania w osiedlu Południe dostępne są pod adresem: https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/156/21309/kadencja-2021-2025.

 • Przewodniczącym Zarządu Osiedla Piastów-Powstańców Śląskich został: Słowik Krzysztof.
 • Członkami Zarządu Osiedla Piastów-Powstańców Śląskich zostali: Hałambiec Katarzyna, Hepper Karolina, Kopacka Urszula, Kras Anna.
 • Członkami Rady Osiedla Piastów-Powstańców Śląskich zostali: Barzyk Maria, Błachut Iwona, Bujak-Gut Jolanta, Dudek Wanda, Głabuś Michał, Hałambiec Katarzyna, Hepper Karolina, Jankowski Adam, Kaszuba-Zomerfeld Halina, Kopacka Urszula, Kowalczyk Mariola, Kras Anna, Liszka Jan, Słowik Krzysztof, Żelazna Anna.

19.10.2021: Wyniki głosowania w wyborach organów Osiedla Południe przeprowadzonych w dniu 18 października 2021 roku.

Protokoły wyników głosowania w osiedlu Południe dostępne są pod adresem: https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/158/21320/kadencja-2021-2025.

 • Przewodniczącym Zarządu Osiedla Południe została: Czerner–Zemlak Maria.
 • Członkami Zarządu Osiedla Południe zostali: Binek Franciszek, Drapała Gabriela, Łatyk Mariusz, Ratuzny Beata.
 • Członkami Rady Osiedla Południe zostali: Chodura Beata, Chruścielska Elżbieta, Czerner Piotr, Czerner-Zemlak Maria, Drapała Gabriela, Gabryś Agnieszka, Hejda Marcin, Krzynówek Kazimierz, Łatyk Mariusz, Małysa Zdzisław, Olechwir Krzysztof, Olejnik Jolanta, Petryszyn Krystian, Ratuzny Beata, Wala Rafał.

15.10.2021: Lista zarejestrowanych kandydatów zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Piastów-Powstańców Śląskich zwołanych na dzień 18 października 2021 roku.

Lista dostępna jest poniżej oraz pod adresem: https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/156/21309/kadencja-2021-2025.

 • Lista zarejestrowanych kandydatów na przewodniczącego Zarządu Osiedla Piastów–Powstańców Śląskich zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Piastów–Powstańców Śląskich zwołanych na dzień 18 października 2021 roku:
 1. Słowik Krzysztof
 • Lista zarejestrowanych kandydatów na pozostałych członków Zarządu Osiedla Piastów–Powstańców Śląskich zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Piastów–Powstańców Śląskich zwołanych na dzień 18 października 2021 roku:
 1. Hałambiec Katarzyna
 2. Hepper Karolina
 3. Kaszuba-Zomerfeld Halina
 4. Kopacka Urszula
 5. Kras Anna
 6. Słowik Krzysztof
 • Zaktualizowania lista zarejestrowanych kandydatów na członków Rady Osiedla Piastów–Powstańców Śląskich zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Piastów–Powstańców Śląskich zwołanych na dzień 18 października 2021 roku:
 1. Barzyk Maria
 2. Błachut Iwona
 3. Bujak-Gut Jolanta
 4. Dudek Wanda
 5. Głabuś Michał
 6. Hałambiec Katarzyna
 7. Hepper Karolina
 8. Jankowski Adam
 9. Kaszuba-Zomerfeld Halina
 10. Kopacka Urszula
 11. Kowalczyk Mariola
 12. Kras Anna
 13. Liszka Jan
 14. Siejak Malwina
 15. Słowik Krzysztof
 16. Żelazna Anna

15.10.2021: Wyniki głosowania w wyborach organów Osiedla Miejsce Kłodnickie przeprowadzonych w dniu 14 października 2021 roku.

Protokoły wyników głosowania w osiedlu Miejsce Kłodnickie dostępne są pod adresem: https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/155/21318/kadencja-2021-2025.

 • Przewodniczącym Zarządu Osiedla Miejsce Kłodnickie został: Jędrzejczyk Andrzej.
 • Członkami Zarządu Osiedla Miejsce Kłodnickie zostali: Kurzaj Kornelia, Piróg Adam, Wolnik Irena, Zimon Urszula.
 • Członkami Rady Osiedla Miejsce Kłodnickie zostali: Borsukowska-Serwon Krystyna, Jędrzejczyk Alicja, Jędrzejczyk Andrzej, Kandziora Gabriela, Kapica Andrzej, Kapica Barbara, Kozubek Krzysztof, Król Alicja, Kurzaj Kornelia, Mikosiński Mirosław, Piróg Adam, Warzecha Ewa, Węgrzyn Michał, Wolnik Irena, Zimon Urszula.

15.10.2021: Wyniki głosowania w wyborach organów Osiedla Pogorzelec przeprowadzonych w dniu 14 października 2021 roku.

Protokoły wyników głosowania w osiedlu Pogorzelec dostępne są pod adresem: https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/157/21319/kadencja-2021-2025.

 • Przewodniczącym Zarządu Osiedla Pogorzelec został: Zbigniew Barszcz.
 • Członkami Zarządu Osiedla Pogorzelec zostali: Golemo Sandra, Józefowicz-Bryja Joanna, Drygierczyk Izabela, Mrożek Jerzy.
 • Członkami Rady Osiedla Pogorzelec zostali: Barszcz Zbigniew, Dobber Paweł, Drygierczyk Izabela, Golemo Sandra, Grzesiuk Krzysztof, Józefowicz-Bryja Joanna, Mrożek Jerzy, Piasecki Marek, Skorzycka Grażyna, Szczyrba Krystian, Szewczyk Jacek, Wadowski Bogumił, Wadowski Stanisław, Wicher Żaneta, Zolich Agnieszka.

14.10.2021: Wyniki głosowania w wyborach organów Osiedla Kuźniczka przeprowadzonych w dniu 13 października 2021 roku.

Protokoły wyników głosowania w osiedlu Kuźniczka dostępne są pod adresem: https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/1345/21308/kadencja-2021-2025.

 • Przewodniczącym Zarządu Osiedla Kuźniczka została: Miernicka Ariadna.
 • Członkami Zarządu Osiedla Kuźniczka zostali: Kondracka Joanna, Kondracki Zdzisław, Nowicz Agnieszka (z domu Herman), Nowicz Alina.
 • Członkami Rady Osiedla Kuźniczka zostali: Gołębiowska Małgorzata, Góra Jacek, Grabarczyk-Tierientiew Agnieszka, Jakubowski Stanisław, Kondracka Joanna, Kondracka Krystyna, Kondracki Zdzisław, Miernicka Ariadna, Niedbalski Artur, Nowicz Agnieszka (z domu Herman), Nowicz Alina, Nowicz Dorota, Stogniew Ewa, Tkacz Krzysztof, Wojciechowski Marcin. 

14.10.2021: Wyniki głosowania w wyborach organów Osiedla Lenartowice przeprowadzonych w dniu 13 października 2021 roku.

Protokoły wyników głosowania w osiedlu Lenartowice dostępne są pod adresem: https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/154/21317/kadencja-2021-2025

 • Przewodniczącym Zarządu Osiedla Lenartowice został: Patraś Janusz.
 • Członkami Zarządu Osiedla Lenartowice zostali: Boszcz Małgorzata, Broś -Załęski Miłosz, Nikula Adrian, Szulc Manuela.
 • Członkami Rady Osiedla Lenartowice zostali: Bartoń Krzysztof, Boszcz Małgorzata, Broś-Załęski Miłosz, Jankowski Telesfor, Konieczna Anna, Krajza Mariusz, Krasicka Aleksandra, Nikula Adrian, Nikula Agnieszka, Patraś Barbara, Patraś Janusz, Sadyk Mateusz, Suhs Paweł, Szulc Manuela, Szymaczek Mariusz.

13.10.2021: Wyniki głosowania w wyborach organów Osiedla Cisowa przeprowadzonych w dniu 12 października 2021 roku.

Protokoły wyników głosowania w osiedlu Cisowa dostępne są pod adresem: https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/151/21315/kadencja-2021-2025.

 • Przewodniczącym Zarządu Osiedla Cisowa została: Kusz Krystyna.
 • Członkami Zarządu Osiedla Cisowa zostali: Czub Rafał, Majnusz Joachim, Polewka Ewa, Fijałkowska Anna.
 • Członkami Rady Osiedla Cisowa zostali: Frejno Józef, Wylezik Ewelina, Kusz Franciszek, Sladczyk Bernard, Banaś Grzegorz, Wylezik Krzysztof, Polewka Ewa, Kudla Anna, Kulosa Tomasz, Kunert Gabriela, Fijałkowska Anna, Porada Rajmund, Wieja Magdalena, Wieja Damian, Jabłoński Wiesław.

13.10.2021: Wyniki głosowania w wyborach organów Osiedla Kłodnica przeprowadzonych w dniu 12 października 2021 roku.

Protokoły wyników głosowania w osiedlu Kłodnica dostępne są pod adresem: https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/152/21316/kadencja-2021-2025.

 • Przewodniczącym Zarządu Osiedla Kłodnica została: Tomala Dorota.
 • Członkami Zarządu Osiedla Kłodnica zostali: Buzo-Dziedzic Ewa, Hadam Tomasz, Nowak Damian, Nowak-Jasek Edyta.
 • Członkami Rady Osiedla Kłodnica zostali: Adamiak Adam, Bierdzo Małgorzata, Buzo-Dziedzic Ewa, Hadam Tomasz, Jurek Piotr, Kłosek Małgorzata, Konieczna Bogusława, Nowak Damian, Nowak-Jasek Edyta, Samborski Arkadiusz, Sołga Krystyna, Tomala Dorota, Wiecheć Paweł, Zatoń Aleksandra, Zmarz Jagoda.

13.10.2021: Lista zarejestrowanych kandydatów zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Śródmieście zwołanych na dzień 21 października 2021 roku.

Lista dostępna jest poniżej oraz pod adresem: https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/164/21311/kadencja-2021-2025.

 • Lista zarejestrowanych kandydatów na przewodniczącego Zarządu Osiedla Śródmieście, zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Śródmieście zwołanych na dzień 21 października 2021 roku:
 1. Kosakowski Dariusz
 • Lista zarejestrowanych kandydatów na pozostałych członków Zarządu Osiedla Śródmieście, zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Śródmieście zwołanych na dzień 21 października 2021 roku.
 1. Kłosińska Elżbieta
 2. Konowaluk-Wrotniak Agnieszka
 3. Kosakowski Dariusz
 4. Kramarczuk Tomasz
 5. Krzyska Anna
 6. Kulińska Grażyna
 7. Ostrowski Daniel
 8. Poślad Piotr
 9. Rapacz Bogumił
 10. Tobias Anna
 11. Widłak Artur
 12. Zaremba Paweł
 • Lista zarejestrowanych kandydatów na członków Rady Osiedla Śródmieście, zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Śródmieście zwołanych na dzień 21 października 2021 roku:
 1. Bakota Alina
 2. Balcer Józef
 3. Bondyra Andrzej
 4. Filipowicz Grażyna
 5. Kłosińska Elżbieta
 6. Konowaluk-Wrotniak Agnieszka
 7. Kosakowski Dariusz
 8. Kramarczuk Tomasz
 9. Krzyska Anna
 10. Kulińska Grażyna
 11. Kowaś Daniel
 12. Marek Dorota
 13. Ostrowski Daniel
 14. Poślad Piotr
 15. Rapacz Bogumił
 16. Tobias Anna
 17. Widłak Artur
 18. Zaremba Paweł

13.10.2021: Lista zarejestrowanych kandydatów zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Zachód zwołanych na dzień 21 października 2021 roku.

Lista dostępna jest poniżej oraz pod adresem: https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/163/21325/kadencja-2021-2025.

 • Lista zarejestrowanych kandydatów na przewodniczącego Zarządu Osiedla Zachód, zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Zachód na dzień 21 października 2021 roku:
 1. Bączkowska Teresa
 • Lista zarejestrowanych kandydatów na pozostałych członków Zarządu Osiedla Zachód, zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Zachód na dzień 21października 2021 roku:
 1. Derej Zygmunt
 2. Dobner Jakub
 3. Masełko Paweł
 4. Mróz Stanisław
 5. Wiśniewski Ireneusz
 • Lista zarejestrowanych kandydatów na członków Rady Osiedla Zachód, zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Zachód na dzień 21 października 2021 roku:
 1. Augustyn Ewa
 2. Ciećko Daniel
 3. Derej Zygmunt
 4. Dobner Jakub
 5. Gołębiowski Jerzy
 6. Heder Małgorzata
 7. Kucz Konrad
 8. Malisz Agnieszka
 9. Masełko Paweł
 10. Mróz Stanisław
 11. Nowicka Wiesława
 12. Piątek Ryszard
 13. Skrzypczak Małgorzata
 14. Szik Elżbieta
 15. Świder Grażyna
 16. Wiśniewski Ireneusz
 17. Zwolińska Wanda

13.10.2021: Lista zarejestrowanych kandydatów zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Stare Miasto zwołanych na dzień 20 października 2021 roku.

Lista dostępna jest poniżej oraz pod adresem: https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/162/1593/kadencja-2021-2025.

 • Lista zarejestrowanych kandydatów na przewodniczącego Zarządu Osiedla Stare Miasto, zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Stare Miasto na dzień 20 października 2021 roku: 
 1. Bandrowska Emilia
 2. Brzozowski Rafał
 3. Łempicka Anna
 • Lista zarejestrowanych kandydatów na pozostałych członków Zarządu Osiedla Stare Miasto zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Stare Miasto na dzień 20 października 2021 roku:
 1. Bandrowska Emilia
 2. Brzoza Joanna
 3. Brzozowski Rafał
 4. Koziar Krzysztof
 5. Łempicka Anna
 6. Nowak Tomasz
 7. Radka Grażyna
 8. Sozański Eugeniusz
 • Lista zarejestrowanych kandydatów na członków Rady Osiedla Stare Miasto, zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Stare Miasto na dzień 20 października 2021 roku:
 1. Bandrowska Emilia
 2. Bandrowski Jan
 3. Bienias Joanna
 4. Brzoza Joanna
 5. Brzoza Mariusz
 6. Brzozowski Rafał
 7. Dziuba Marianna
 8. Fedyszyn Ewa
 9. Giela Paweł
 10. Hadelko Jolanta
 11. Hus Marcin
 12. Kosiewicz Agnieszka
 13. Koziar Krzysztof
 14. Kupka-Gaj Koryna
 15. Łempicka Anna
 16. Mularska-Giela Sonia
 17. Nawizowski Paweł
 18. Nowak Beata
 19. Nowak Tomasz
 20. Obartuch-Hus Dorota
 21. Radka Grażyna
 22. Roguska Bogumiła
 23. Roguska Dorota
 24. Sozański Eugeniusz
 25. Wasilewska-Koziar Małgorzata

12.10.2021: Wyniki głosowania w wyborach organów Osiedla Blachownia przeprowadzonych w dniu 11 października 2021 roku.

Protokoły wyników głosowania w osiedlu Blachownia dostępne są pod adresem: https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/150/21314/kadencja-2021-2025.

 • Przewodniczącym Zarządu Osiedla Blachownia została: Lipczyńska Małgorzata.
 • Członkami Zarządu Osiedla Blachownia zostali: Bentkowska Barbara, Glińska Edyta, Warzecha Alfred, Zborowski Adam.
 • Członkami Rady Osiedla Blachownia zostali: Bentkowska Barbara, Caban Roman, Chmielewska Wioleta, Frątczak Katarzyna, Glińska Edyta, Kuliński Roman, Lipczyńska Małgorzata, Lipczyński Dariusz, Łągiewka Marian, Łuc Teresa, Mulawa Mirosław, Nowak Agnieszka, Olejnik Jerzy, Warzecha Alfred, Zborowski Adam.

12.10.2021: Wyniki głosowania w wyborach organów Osiedla Azoty przeprowadzonych w dniu 11 października 2021 roku.

Protokoły wyników głosowania w osiedlu Azoty dostępne są pod adresem: https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/149/21307/kadencja-2021-2025.

 • Przewodniczącym Zarządu Osiedla Azoty został: Kodź Grzegorz.
 • Członkami Zarządu Osiedla Azoty zostali: Urbanowski Marcin, Oczoś Adam, Hajdun Małgorzata, Gazda Daria.
 • Członkami Rady Osiedla Azoty zostali: Antosiak Tomasz, Bartkowiak Magdalena, Damboń Marta, Gazda Daria, Gazda Robert, Hajdun Małgorzata, Karsznia Arkadiusz, Kodź Aleksandra, Kodź Grzegorz, Kusza Mariola, Marek Grażyna, Oczoś Adam, Pietrzak Dariusz, Stefanowicz Danuta, Urbanowski Marcin.

12.10.2021: Informacja o wyznaczeniu dodatkowego terminu zgłaszania kandydatów w wyborach organów osiedla Sławięcice.

W związku z brakiem zgłoszeń i niezarejestrowaniem w wyznaczonym uprzednio terminie do 11 października 2021 r., liczby kandydatów do organów osiedla Sławięcice niezbędnych do obsadzenia w wyborach zwołanych na dzień 20 października 2021 r., Osiedlowa Komisja Wyborcza, na podstawie § 10 ust. 5 statutu Osiedla Sławięcice, wyznacza dodatkowy termin zgłaszania kandydatów do Zarządu Osiedla i Rady Osiedla Sławięcice, upływający z dniem 18 października 2021 r.


11.10.2021: Wybory, czas start!

Startuje „maraton wyborczy” do rad osiedli. Od dziś do 21 października będziemy wybierać swoich przedstawicieli do jednostek pomocniczych gminy. Jako pierwsi do urn pójdą mieszkańcy Blachowni i Azot. Głosowanie rozpocznie się o 17:00 i potrwa przez trzy godziny.

W kolejnych dniach swoich przedstawicieli będą wskazywać mieszkańcy następnych osiedli. Głosowanie jest tajne i swoją procedurą przypomina powszechne wybory samorządowe.


08.10.2021: Lista zarejestrowanych kandydatów zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Cisowa zwołanych na dzień 12 października 2021 roku.

Lista dostępna jest poniżej oraz pod adresem: https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/151/21315/kadencja-2021-2025.

 • Lista zarejestrowanych kandydatów na przewodniczącego Zarządu Osiedla Cisowa zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Cisowa zwołanych na dzień 12 października 2021 roku:

  1. Kopiec Edward
  2. Kusz Krystyna

 • Lista zarejestrowanych kandydatów na pozostałych członków Zarządu Osiedla Cisowa zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Cisowa zwołanych na dzień 12 października 2021 roku:

  1. Czub Rafał
  2. Fijałkowska Anna
  3. Głąb Stanisław
  4. Grygiel Łukasz
  5. Jabłoński Wiesław
  6. Kulosa Tomasz
  7. Majnusz Joachim
  8. Polewka Ewa
  9. Wylezik Krzysztof

 • Lista zarejestrowanych kandydatów na członków Rady Osiedla Cisowa, sporządzona przez zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Cisowa zwołanych na dzień 12 października 2021 roku:
  1. Banaś Grzegorz
  2. Fijałkowska Anna
  3. Frejno Józef
  4. Jabłoński Wiesław
  5. Kudla Anna
  6. Kulosa Tomasz
  7. Kunert Gabriela
  8. Kusz Franciszek
  9. Polewka Ewa
  10. Porada Rajmund
  11. Ratajek Grażyna
  12. Rosenhof Jerzy
  13. Sladczyk Bernard
  14. Sidor Andrzej
  15. Tomanek Mariusz
  16. Wieja Damian
  17. Wieja Magdalena
  18. Wylezik Ewelina
  19. Wylezik Krzysztof


06.10.2021: Informacja o wyznaczeniu dodatkowego terminu zgłaszania kandydatów w wyborach organów osiedla Piastów-Powstańców Śląskich.

W związku ze zgłoszeniem i zarejestrowaniem w wyznaczonym uprzednio terminie do 4 października 2021 r., liczby kandydatów do organów osiedla Piastów-Powstańców Śląskich mniejszej od liczby miejsc do obsadzenia w wyborach zwołanych na dzień 18 października 2021 r., Osiedlowa Komisja Wyborcza, na podstawie § 10 ust. 5 statutu Osiedla Piastów-Powstańców Śląskich, wyznacza dodatkowy termin zgłaszania kandydatów do Rady Osiedla, upływający z dniem 13 października 2021 r.


06.10.2021: Posumowanie mijającej kadencji rad osiedli.

Już niedługo będziemy wybierać przedstawicieli naszych osiedli. Tymczasem w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie z udziałem dotychczasowych przewodniczących jednostek pomocniczych gminy. Za swoją pracę w mijającej kadencji otrzymali podziękowania od prezydent Sabiny Nowosielskiej.  

Nowe wybory do rad osiedli w Kędzierzynie-Koźlu zbliżają się wielkimi krokami. Mieszkańcy pierwsze głosy oddawać będą już w przyszłym tygodniu. Po kolejnej kadencji można się spodziewać zmian, jako że niektórzy z przewodniczących zapowiedzieli, iż nie będą więcej piastować tej funkcji. Daje to pole do popisu nowym, chętnym do działania społecznikom, którzy chcą zmienić coś w swoim najbliższym otoczeniu.

Spotkanie w magistracie posłużyło też podsumowaniu dokonań i działalności rad osiedli w okresie ostatnich lat. 

Artykuł dostępny jest pod adresem: https://kedzierzynkozle.pl/pl/aktualnosc/podsumowanie-mijajacej-kadencji-rad-osiedli.


06.10.2021: Lista zarejestrowanych kandydatów zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Rogi zwołanych na dzień 19 października 2021 roku.

Lista dostępna jest poniżej oraz pod adresem: https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/160/21322/kadencja-2021-2025.

 • Lista zarejestrowanych kandydatów na przewodniczącego Zarządu Osiedla Rogi, zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Rogi zwołanych na dzień 19 października 2021 roku:
 1. Młot Piotr
 • Lista zarejestrowanych kandydatów na pozostałych członków Zarządu Osiedla Rogi, zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Rogi zwołanych na dzień 19 października 2021 roku:
 1. Jakubczyk Ilona
 2. Rakowska-Biała Anita
 3. Respondek Czesław
 4. Scheer Marcela
 • Lista zarejestrowanych kandydatów na członków Rady Osiedla Rogi zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Rogi zwołanych na dzień 19 października 2021 roku:
 1. Bancarz Mirosław
 2. Czerner Mariola
 3. Drost Jerzy
 4. Gwioździk Ewa
 5. Gwioździk Tomasz
 6. Jakubczyk Ilona
 7. Lisiecka Iwona
 8. Marchewka Dorota
 9. Młot Piotr
 10. Rakowska-Biała Anita
 11. Respondek Czesław
 12. Scheer Marcela
 13. Schreiber Jolanta
 14. Stasiak Agnieszka
 15. Zwęglińska Anna
 16. Żuk Wojciech

06.10.2021: Lista zarejestrowanych kandydatów zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Południe zwołanych na dzień 18 października 2021 roku.

Lista dostępna jest poniżej oraz pod adresem: https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/158/21320/kadencja-2021-2025.

 • Lista zarejestrowanych kandydatów na przewodniczącego Zarządu Osiedla Południe, zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Południe na dzień 18 października 2021 roku: 
 1. Binek Franciszek
 2. Czerner–Zemlak Maria
 • Lista zarejestrowanych kandydatów na pozostałych członków Zarządu Osiedla Południe, zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Południe na dzień 18 października 2021 roku:
 1. Binek Franciszek
 2. Czerner–Zemlak Maria
 3. Drapała Gabriela
 4. Łatyk Mariusz
 5. Ratuzny Beata
 • Lista zarejestrowanych kandydatów na członków Rady Osiedla Południe, zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Południe na dzień 18 października 2021 roku:
 1. Binek Franciszek
 2. Chodura Beata
 3. Chruścielska Elżbieta
 4. Czerner Piotr
 5. Czerner-Zemlak Maria
 6. Drapała Gabriela
 7. Gabryś Agnieszka
 8. Hejda Marcin
 9. Krzynówek Kazimierz
 10. Łatyk Mariusz
 11. Małysa Zdzisław
 12. Olechwir Krzysztof
 13. Olejnik Jolanta
 14. Petryszyn Krystian
 15. Ratuzny Beata
 16. Wala Rafał

06.10.2021: Lista zarejestrowanych kandydatów zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Przyjaźni zwołanych na dzień 19 października 2021 roku.

Lista dostępna jest poniżej oraz pod adresem: https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/159/21321/kadencja-2021-2025.

 • Lista zarejestrowanych kandydatów na przewodniczącego Zarządu Osiedla Przyjaźni zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Przyjaźni zwołanych na dzień 19 października 2021 roku:
 1. Łoziński Bolesław
 • Lista zarejestrowanych kandydatów na pozostałych członków Zarządu Osiedla Przyjaźni zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Przyjaźni zwołanych na dzień 19 października 2021 roku: 
 1. Alder Hubert
 2. Jaszkiewcz Anna
 3. Próbka Hanna
 4. Żołyński Waldemar
 • Lista zarejestrowanych kandydatów na członków Rady Osiedla Przyjaźni, zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Przyjaźni zwołanych na dzień 19 października 2021 roku.
 1. Alder Alicja
 2. Alder Hubert
 3. Benisz Tomasz
 4. Dronia Krzysztof
 5. Glomb Peter
 6. Juryk Renata
 7. Koprowska Beata
 8. Koprowski Marek
 9. Kucharz Andrzej
 10. Łozińska Krystyna
 11. Próbka Hanna
 12. Próbka Krzysztof
 13. Szulc Maria
 14. Wołowska Bernadeta
 15. Żołyński Waldemar

05.10.2021: Lista zarejestrowanych kandydatów zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Kuźniczka zwołanych na dzień 13 października 2021 roku. 

Lista dostępna jest poniżej oraz pod adresem: https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/1345/21308/kadencja-2021-2025.

 • Lista zarejestrowanych kandydatów na przewodniczącego Zarządu Osiedla Kuźniczka zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Kuźniczka zwołanych na dzień 13 października 2021 roku:
 1. Miernicka Ariadna
 • Lista zarejestrowanych kandydatów na pozostałych członków Zarządu Osiedla Kuźniczka zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Kuźniczka zwołanych na dzień 13 października 2021 roku:

 1. Kondracka Joanna
 2. Kondracki Zdzisław
 3. Miernicka Ariadna
 4. Nowicz Agnieszka (z domu Herman)
 5. Nowicz Alina
 • Lista zarejestrowanych kandydatów na członków Rady Osiedla Kuźniczka zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Kuźniczka zwołanych na dzień 13 października 2021 roku:
 1. Gołębiowska Małgorzata
 2. Góra Jacek
 3. Grabarczyk-Tierientiew Agnieszka
 4. Jakubowski Stanisław
 5. Jamrozik Jacek
 6. Kondracka Joanna
 7. Kondracka Krystyna
 8. Kondracki Zdzisław
 9. Miernicka Ariadna
 10. Niedbalski Artur
 11. Nowicz Agnieszka (z domu Herman)
 12. Nowicz Alina
 13. Nowicz Andrzej
 14. Nowicz Dorota
 15. Nowicz Michał
 16. Stogniew Ewa
 17. Stogniew Marcin
 18. Tkacz Krzysztof
 19. Wojciechowski Marcin

05.10.2021: Lista zarejestrowanych kandydatów zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Pogorzelec zwołanych na dzień 14 października 2021 roku.

Lista dostępna jest poniżej oraz pod adresem: https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/157/21319/kadencja-2021-2025.

 • Lista zarejestrowanych kandydatów na przewodniczącego Zarządu Osiedla Pogorzelec zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Pogorzelec zwołanych na dzień 14 października 2021 roku:
 1. Barszcz Zbigniew
 2. Golemo Sandra
 • Lista zarejestrowanych kandydatów na pozostałych członków Zarządu Osiedla Pogorzelec zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Pogorzelec zwołanych na dzień 14 października 2021 roku:
 1. Drygierczyk Izabela
 2. Golemo Sandra
 3. Józefowicz-Bryja Joanna
 4. Mrożek Jerzy
 5. Szewczyk Jacek
 6. Wadowski Bogumił
 • Lista zarejestrowanych kandydatów na członków Rady Osiedla Pogorzelec zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Pogorzelec zwołanych na dzień 14 października 2021 roku.
 1. Barszcz Zbigniew
 2. Dobber Paweł
 3. Drygierczyk Izabela
 4. Golemo Sandra
 5. Grzesiuk Krzysztof
 6. Józefowicz-Bryja Joanna
 7. Łebkowski Krzysztof
 8. Mrożek Jerzy
 9. Piasecki Marek
 10. Sawicki Andrzej
 11. Skorzycka Grażyna
 12. Szczyrba Krystian
 13. Szewczyk Jacek
 14. Szymański Janusz
 15. Wadowski Bogumił
 16. Wadowski Stanisław
 17. Wicher Żaneta
 18. Zolich Agnieszka

05.10.2021: Lista zarejestrowanych kandydatów zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Miejsce Kłodnickie zwołanych na dzień 14 października 2021 roku.

Lista dostępna jest poniżej oraz pod adresem: https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/155/21318/kadencja-2021-2025.

 • Lista zarejestrowanych kandydatów na przewodniczącego Zarządu Osiedla Miejsce Kłodnickie zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Miejsce Kłodnickie zwołanych na dzień 14 października 2021 roku:
 1. Jędrzejczyk Andrzej
 • Lista zarejestrowanych kandydatów na pozostałych członków Zarządu Osiedla Miejsce Kłodnickie zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Miejsce Kłodnickie zwołanych na dzień 14 października 2021 roku:
 1. Kurzaj Kornelia
 2. Piróg Adam
 3. Wolnik Irena
 4. Zimon Urszula
 • Lista zarejestrowanych kandydatów na członków Rady Osiedla Miejsce Kłodnickie zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Miejsce Kłodnickie zwołanych na dzień 14 października 2021 roku:
 1. Borsukowska-Serwon Krystyna
 2. Jędrzejczyk Alicja
 3. Jędrzejczyk Andrzej
 4. Kandziora Gabriela
 5. Kapica Andrzej
 6. Kapica Barbara
 7. Kozubek Krzysztof
 8. Król Alicja
 9. Kurzaj Kornelia
 10. Mikosiński Mirosław
 11. Piróg Adam
 12. Warzecha Ewa
 13. Węgrzyn Michał
 14. Wolnik Irena
 15. Zimon Urszula

05.10.2021: Lista zarejestrowanych kandydatów zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Lenartowice zwołanych na dzień 13 października 2021. 

Lista dostępna jest poniżej oraz pod adresem: https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/154/21317/kadencja-2021-2025.

 • Lista zarejestrowanych kandydatów na przewodniczącego Zarządu Osiedla Lenartowice zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Lenartowice zwołanych na dzień 13 października 2021 roku:
 1. Patraś Janusz
 • Lista zarejestrowanych kandydatów na pozostałych członków Zarządu Osiedla Lenartowice zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Lenartowice zwołanych na dzień 13 października 2021 roku:
 1. Boszcz Małgorzata
 2. Broś -Załęski Miłosz
 3. Jankowski Telesfor
 4. Krasicka Aleksandra
 5. Nikula Adrian
 6. Szulc Manuela
 • Lista zarejestrowanych kandydatów na członków Rady Osiedla Lenartowice zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Lenartowice zwołanych na dzień 13 października 2021 roku:
 1. Antos Paweł
 2. Bartoń Krzysztof
 3. Boszcz Małgorzata
 4. Broś-Załęski Miłosz
 5. Jankowski Telesfor
 6. Konieczna Anna
 7. Krajza Mariusz
 8. Krasicka Aleksandra
 9. Nikula Adrian
 10. Nikula Agnieszka
 11. Patraś Barbara
 12. Patraś Janusz
 13. Sadyk Mateusz
 14. Suhs Paweł
 15. Szulc Manuela
 16. Szymaczek Mariusz

30.09.2021: Lista zarejestrowanych kandydatów zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Azoty zwołanych na dzień 11 października 2021 roku.

Lista dostępna jest poniżej oraz pod adresem: https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/149/21307/kadencja-2021-2025.

 • Lista zarejestrowanych kandydatów na przewodniczącego Zarządu Osiedla Azot zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Azoty zwołanych na dzień 11 października 2021 roku:
 1. Kodź Grzegorz 
 • Lista zarejestrowanych kandydatów na pozostałych członków Zarządu Osiedla Azoty zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Azoty zwołanych na dzień 11 października 2021 roku:
 1. Gazda Daria
 2. Hajdun Małgorzata
 3. Kodź Aleksandra
 4. Kodź Grzegorz
 5. Kusza Mariola
 6. Marek Grażyna
 7. Oczoś Adam
 8. Pietrzak Dariusz
 9. Urbanowski Marcin
 • Lista zarejestrowanych kandydatów na członków Rady Osiedla Azoty, sporządzona przez zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Azoty zwołanych na dzień 11 października 2021 roku:
 1. Antosiak Tomasz
 2. Bartkowiak Magdalena
 3. Damboń Marta
 4. Gazda Daria
 5. Gazda Robert
 6. Hajdun Małgorzata
 7. Karsznia Arkadiusz
 8. Kodź Aleksandra
 9. Kodź Grzegorz
 10. Kusza Mariola
 11. Marek Grażyna
 12. Oczoś Adam
 13. Pietrzak Dariusz
 14. Stefanowicz Danuta
 15. Urbanowski Marcin
 16. Wawrzyniak Maciej

30.09.2021: Lista zarejestrowanych kandydatów zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Blachownia zwołanych na dzień 11 października 2021 roku.

Lista dostępna jest poniżej oraz pod adresem: https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/150/21314/kadencja-2021-2025.

 • Lista zarejestrowanych kandydatów na przewodniczącego Zarządu Osiedla Blachownia zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Blachownia zwołanych na dzień 11 października 2021 roku:
 1. Lipczyńska Małgorzata
 • Lista zarejestrowanych kandydatów na pozostałych członków Zarządu Osiedla Blachownia zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Blachownia zwołanych na dzień 11 października 2021 roku:
 1. Bentkowska Barbara
 2. Glińska Edyta
 3. Warzecha Alfred
 4. Zborowski Adam
 • Lista zarejestrowanych kandydatów na członków Rady Osiedla Blachownia, sporządzona przez zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Blachownia zwołanych na dzień 11 października 2021 roku:
 1. Bentkowska Barbara
 2. Caban Roman
 3. Chmielewska Wioleta
 4. Frątczak Katarzyna
 5. Glińska Edyta
 6. Kuliński Roman
 7. Lipczyńska Małgorzata
 8. Lipczyński Dariusz
 9. Łągiewka Marian
 10.  Łuc Teresa
 11. Mulawa Mirosław
 12. Nowak Agnieszka
 13. Olejnik Jerzy
 14. Warzecha Alfred
 15. Zborowski Adam

30.09.2021: Lista zarejestrowanych kandydatów zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Kłodnica zwołanych na dzień 12 października 2021 roku.

Lista dostępna jest poniżej oraz pod adresem: https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/152/21316/kadencja-2021-2025.

 • Lista zarejestrowanych kandydatów na przewodniczącego Zarządu Osiedla Kłodnica, zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Kłodnica na dzień 12 października 2021 roku:
 1. Tomala Dorota
 • Lista zarejestrowanych kandydatów na pozostałych członków Zarządu Osiedla Kłodnica, zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Kłodnica na dzień 12 października 2021 roku:
 1. Adamiak Adam
 2. Buzo-Dziedzic Ewa
 3. Hadam Tomasz
 4. Nowak Damian
 5. Nowak-Jasek Edyta
 • Lista zarejestrowanych kandydatów na członków Rady Osiedla Kłodnica, zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Kłodnica na dzień 12 października 2021 roku:
 1. Adamiak Adam
 2. Bierdzo Małgorzata
 3. Buzo-Dziedzic Ewa
 4. Hadam Tomasz
 5. Jurek Piotr
 6. Kłosek Małgorzata
 7. Konieczna Bogusława
 8. Nowak Damian
 9. Nowak-Jasek Edyta
 10. Samborski Arkadiusz
 11. Sołga Krystyna
 12. Tomala Dorota
 13. Wiecheć Paweł
 14. Zatoń Aleksandra
 15. Zmarz Jagoda

29.09.2021: Informacja o wyznaczeniu dodatkowego terminu zgłaszania kandydatów w wyborach organów osiedla Cisowa.

W związku ze zgłoszeniem i zarejestrowaniem w wyznaczonym uprzednio terminie do 27 września 2021 r., liczby kandydatów do organów osiedla Cisowa mniejszej od liczby miejsc do obsadzenia w wyborach zwołanych na dzień 12 października 2021 r., Osiedlowa Komisja Wyborcza, na podstawie § 10 ust. 5 statutu Osiedla Cisowa, wyznacza dodatkowy termin zgłaszania kandydatów do Zarządu Osiedla i Rady Osiedla Cisowa, upływający z dniem 7 października 2021 r.


22.09.2021: Informacja o sposobie zgłaszania kandydatów na członków organów samorządu mieszkańców osiedli w wyborach na kadencję 2021-2025.

Zgodnie z § 10 statutów osiedli każdy mieszkaniec osiedla może zgłosić na piśmie Osiedlowej Komisji Wyborczej kandydatów w wyborach:

1) przewodniczącego Zarządu Osiedla;
2) pozostałych członków Zarządu Osiedla;
3) członków Rady Osiedla;

w terminach określonych w kalendarzach czynności wyborczych w poszczególnych osiedlach i z wykorzystaniem formularzy zgłoszenia oraz oświadczenia kandydata o zgodzie na kandydowanie dostępnych pod adresami:
https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/149/21307/kadencja-2021-2025 (os. Azoty)
https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/150/21314/kadencja-2021-2025 (os. Blachownia)
https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/151/21315/kadencja-2021-2025 (os. Cisowa)
https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/152/21316/kadencja-2021-2025 (os. Kłodnica)
https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/1345/21308/kadencja-2021-2025 (os. Kuźniczka)
https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/154/21317/kadencja-2021-2025 (os. Lenartowice)
https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/155/21318/kadencja-2021-2025 (os. Miejsce Kłodnickie)
https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/156/21309/kadencja-2021-2025 (os. Piastów-Powstańców Śląskich)
https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/157/21319/kadencja-2021-2025 (os. Pogorzelec)
https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/158/21320/kadencja-2021-2025 (os. Południe)
https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/159/21321/kadencja-2021-2025 (os. Przyjaźni)
https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/160/21322/kadencja-2021-2025 (os. Rogi)
https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/161/21323/kadencja-2021-2025 (os. Sławięcice)
https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/162/21324/kadencja-2021-2025 (os. Stare Miasto)
https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/164/21311/kadencja-2021-2025 (os. Śródmieście)
https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/163/21325/kadencja-2021-2025 (os. Zachód).

Formularze zgłoszenia i oświadczenia kandydata o zgodzie na kandydowanie można również pobrać osobiście w siedzibie organów samorządu mieszkańców osobiście w budynku Urzędu Miasta przy ul. Grzegorza Piramowicza 32 .

Wypełnione i podpisane zgłoszenia wraz z oświadczeniami kandydatów o zgodzie na kandydowanie mogą być składane osiedlowym komisjom wyborczym:

1) w siedzibach organów samorządu mieszkańców osiedli:
a) osobiście podczas dyżurów osiedlowych komisji wyborczych w terminach określonych
w kalendarzach czynności wyborczych w poszczególnych osiedlach;
b) w zamkniętych kopertach za pośrednictwem skrzynek korespondencyjnych umieszczonych na siedzibach organów samorządu mieszkańców osiedli;
2) za pośrednictwem:
a) urny umieszczonej na parterze budynku Urzędu Miasta przy ul. Grzegorza Piramowicza 32,
b) poczty kierowanej na adres siedzib organów samorządu mieszkańców osiedli lub Urzędu Miasta.

Informacje dodatkowe udzielane są w godzinach 8.00-15.00 pod nr tel. 77/4050308). Więcej można przeczytać również pod adresem: https://kedzierzynkozle.pl/pl/aktualnosc/wybory-do-rad-i-zarzadow-osiedli.


08.09.2021: Terminarz wyborów do jednostek pomocniczych gminy na kadencję 2021-2025.

Wybory do organów samorządu mieszkańców osiedla są tajne i bezpośrednie. Mieszkańcy będą wybierać swoich przedstawicieli z list zgłoszonych wcześniej kandydatów. Za całą procedurę odpowiadają Osiedlowe Komisje Wyborcze, w których skład wchodzą przedstawiciel prezydenta miasta, zarządu osiedla oraz osoba zgłoszona bezpośrednio przez mieszkańców. Należy jednak pamiętać, że członkowie komisji nie mogą jednocześnie kandydować do rady i zarządu osiedla.

 

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Najbliższe wydarzenie

Brak nadchodzących wydarzeń

Brak nadchodzących wydarzeń

Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel