Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Instytut Dziedzictwa wspiera rewitalizację miasta

22.11.22
Narodowy Instytut Dziedzictwa wspiera rewitalizację miasta

Podpisane w minionym roku porozumienie pomiędzy Gminą Kędzierzyn-Koźle a Narodowym Instytutem Dziedzictwa przynosi kolejne efekty. Już niebawem miasto otrzyma wyniki prac dotyczące lokalnych zabytków hydrotechniki, a także inwentaryzację urbanistyczno-konserwatorską obszaru Koźla Port. Za nami również bardzo interesujące warsztaty.

Spotkanie pn. „Tradycja dla wspólnej przyszłości. Niematerialne dziedzictwo kulturowe Kędzierzyna-Koźla w rewitalizacji” poprowadziła historyk sztuki, ekspert Narodowego Instytut Dziedzictwa Maria Badeńska-Stapp. Uczestnicy warsztatów rozmawiali o zwyczajach, przekazach ustnych i o wszystkim co identyfikuje nasze poczucie tożsamości. Spotkanie dało impuls do tworzenia pomysłów na działania pobudzające aktywność mieszkańców, integrację oraz wzmacniających tożsamość lokalną. Ta wiedza zostanie wykorzystana podczas prac nad nowym Gminnym Program Rewitalizacji Miasta Kędzierzyn-Koźle do 2030 roku.

Rewitalizacja jest jednym z ważniejszym tematów prowadzonych przez gminę, instytucje publiczne a także przedstawicieli III sektora. Dobrym przykładem jest centrum organizacji pozarządowych mieszczące się na kozielskiej wyspie. Reaktywacja budynku możliwa była dzięki dofinasowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, które Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski wraz z Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu pozyskał na realizację projektu „Strefa rekreacji osiedla Stare Miasto”. Jego stworzenie nie byłoby możliwe, bez ujęcia zadania w opracowanym przez Gminę Programie Rewitalizacji Miasta Kędzierzyn-Koźle.             

 

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 2 Wrzesień 2023 (sobota)
Events of the day 3 Wrzesień 2023 (niedziela)
Events of the day 4 Wrzesień 2023 (poniedziałek)
5
6
7
Events of the day 8 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 9 Wrzesień 2023 (sobota)
Events of the day 10 Wrzesień 2023 (niedziela)
Events of the day 11 Wrzesień 2023 (poniedziałek)
Events of the day 12 Wrzesień 2023 (wtorek)
Events of the day 13 Wrzesień 2023 (środa)
Events of the day 14 Wrzesień 2023 (czwartek)
Events of the day 15 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 16 Wrzesień 2023 (sobota)
Events of the day 17 Wrzesień 2023 (niedziela)
Events of the day 18 Wrzesień 2023 (poniedziałek)
Events of the day 19 Wrzesień 2023 (wtorek)
Events of the day 20 Wrzesień 2023 (środa)
Events of the day 21 Wrzesień 2023 (czwartek)
Events of the day 22 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 23 Wrzesień 2023 (sobota)
Events of the day 24 Wrzesień 2023 (niedziela)
Events of the day 25 Wrzesień 2023 (poniedziałek)
Events of the day 26 Wrzesień 2023 (wtorek)
Events of the day 27 Wrzesień 2023 (środa)
Events of the day 28 Wrzesień 2023 (czwartek)
Events of the day 29 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 30 Wrzesień 2023 (sobota)
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel