Biuletyn Informacji Publicznej

  • Urząd Miasta
  • Urząd Miasta

Spotkanie seniorów z Prezydent Miasta i Dyrektor MOPS

W dniu 10 kwietnia odbyło się spotkanie z Prezydentem Miasta Panią Sabiną Nowosielską oraz Dyrektorem  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Danutą Ceglarek na zaproszenie seniorów Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Kędzierzynie. Spotkanie odbyło się w świetlicy siedzibie Związku przy ul.Grunwaldzkiej.

Pani Prezydent przedstawiła program działania dla seniorów, m.in. co się robi w mieście jakie projekty pozyskano na dofinansowanie unijnych do remontów dróg, rewitalizacji , również pozyskano środki finansowe na upiększenie naszego miasta kwiatami i zielenią, budowie ścieżek rowerowych o rozpoczęciu budowy hospicjum na 11 łóżek dla mieszkańców miasta tak długo oczekiwane hospicjum doczekało się realizacji a starania trwały 11 lat itd.

Były pytania o zanieczyszczeniu powietrza, braku ławek w niektórych dzielnicach, o dom pomocy społecznej itd. Pani Prezydent zapraszała wszystkich zainteresowanych, którzy mają jakieś propozycje co do rozwoju miasta lub problemy do Urzędu Miasta w dniach urzędowania.

Pani Danuta Ceglarek -Dyrektor MOPS poinformowała o problematyce starości, której poświęca się coraz to więcej uwagi a to wynika z zaawansowanego procesu starzenia się naszego społeczeństwa.
Wydłużenie czasy życia to duże osiągnięcie cywilizacyjne a to również wymusza w polityce społecznej m.in. rozwijanie usług opiekuńczych , budowie mieszkań chronionych, ośrodków wsparcia itd.

Seniorzy zostali poformowani, gdzie można zgłosić się o pomoc dla osoby potrzebującej, samotnej. Został wydany Informator dla seniora w formie książeczki przez Urząd Miasta, który zawiera wszelkie informacje o Urzędach, Instytucjach Publiczbych o usługach opiekuńczych i specjalistycznych, ośrodkach wsparcia,  jak wyrobić Kartę Seniora o Kopercie ŻYCIA , szpitalach itd.

Poinformowano, że od 7 maja do 12 maja 2018r odbędą się XI Obchody Dni Seniora pod Patronatem Prezydenta Miasta K-Koźle, każdy uczestnik otrzymała program na dni seniora. Pani Prezydent i Dyrektor poinformowali, że starają się przeciwdziałać osamotnieniu, wykluczeniu społecznemu dba o poprawę jakości życia osób starszych poprzez wszelkie ośrodki wsparcia, organizowane imprezy, udział seniorów w projektach realizowanych oraz pomagają również stowarzyszenia m.in. PZERiI.

Pytań i rozmów było dużo i byłoby jeszcze więcej, gdyby nie ograniczenie czasowe i z tego względu zakończono spotkanie. Przewodnicząca podsumowała spotkanie, które bało dużo informacji Seniorów , które zostaną przekazane w klubach, podkreśloną dobrą współpracę z Prezydentem Miasta i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel