Biuletyn Informacji Publicznej

Rozbudowa drogi gminnej – ul. Żabienieckiej w Kędzierzynie-Koźlu – etap II

Tytuł projektu:

„Rozbudowa drogi gminnej – ul. Żabienieckiej w Kędzierzynie-Koźlu – etap II”

Nazwa programu:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Numer umowy o dofinansowanie:

Nr RFRD/2021/G/22/U/2022

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

07.04.2022 r.

Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie z dnia 15.11.2022 r.

Wartość projektu:

1.801.139,04 PLN – całkowita wartość zadania

1.783.774,29 PLN - całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu

Wysokość dofinansowania:

819.492,87 PLN

Beneficjent:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Okres realizacji projektu:

Kwiecień-listopad 2022 r.

Zakres inwestycji:

Zakres przewidywanych prac w ramach zadania

Parametry

Jezdnia

3486 m2

Pobocza

0

Chodniki

1160 m2

Ścieżki rowerowe

1030 m2

Ścieżki rowerowe, z których mogą korzystać piesi (tzw. ciągi pieszo - rowerowe)

0

Przejścia dla pieszych

TAK

Oznakowanie Pionowe (liczba tablic/liczba słupków - wybrać właściwe)

 TAK/ TAK

Oznakowanie poziome

TAK

Odwodnienie drogi

TAK

Oświetlenie drogi

TAK

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel