Biuletyn Informacji Publicznej

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszych poprzez rozbudowę przejść dla pieszych przy ul. Tuwima w Kędzierzynie-Koźlu. (Przejście nr 3 w pobliżu przystanku MZK nr 31)

Tytuł projektu:

"Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszych poprzez rozbudowę przejść dla pieszych
przy ul. Tuwima w Kędzierzynie-Koźlu. (Przejście nr 3  w pobliżu przystanku MZK nr 31)".

Nazwa programu:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Numer umowy o dofinansowanie:

Nr RFRD/U/2021/G/5/P-II

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

08.11.2021 r.

Wartość projektu:

267.684,90 PLN – całkowita wartość zadania

222.684,90 PLN - całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu

Wysokość dofinansowania:

178.147,92 PLN

Beneficjent:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Okres realizacji projektu:

05.2020-06.2021

Zakres inwestycji:

Zakres zadania: Przebudowa odcinka drogi oraz chodnika w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych, poprawa funkcjonalności pod kątem osób niepełnosprawnych poprzez zastosowanie kostki integracyjnej, montaż dedykowanego oświetlenia

Długość jezdni stanowiąca obszar oddziaływania: 190 MB

Długość chodników stanowiąca obszar oddziaływania: 190 MB

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel