Biuletyn Informacji Publicznej

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszych poprzez rozbudowę przejść dla pieszych przy ul. Tuwima w Kędzierzynie-Koźlu. (Przejście nr 2 - przy sklepie Biedronka)

Tytuł projektu:

"Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszych poprzez rozbudowę przejść dla pieszych
przy ul. Tuwima w Kędzierzynie-Koźlu. (Przejście nr 2 - przy sklepie Biedronka)".

Nazwa programu:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Numer umowy o dofinansowanie:

Nr RFRD/U/2021/G/6/P-II

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

08.11.2021 r.

Wartość projektu:

118.575,54 PLN – całkowita wartość zadania

73.575,54 PLN - całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu

Wysokość dofinansowania:

58.860,43 PLN

Beneficjent:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Okres realizacji projektu:

05.2020-06.2021

Zakres inwestycji:

Zakres zadania: Przebudowa odcinka drogi oraz chodnika w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych, poprawa funkcjonalności pod kątem osób niepełnosprawnych poprzez zastosowanie kostki integracyjnej, montaż dedykowanego oświetlenia

Długość jezdni stanowiąca obszar oddziaływania: 77,44 MB

Długość chodników stanowiąca obszar oddziaływania: 77,44 MB

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel