Biuletyn Informacji Publicznej

2018

2018.11.16 - Ocena oferty złożonej przez Klub Kibica Drużyny Piłki Siatkowej w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym realizowanego w Kędzierzynie-Koźlu - Klub Kibica Drużyny Piłki Siatkowej w Kędzierzynie-Koźlu

2018.11.15 - wyniki konkursu w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku - etap III, protokół

2018.11.13 - zatwierdzenie protokołu z posiedzenia komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem nr 2336/KST/2018 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 października 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r. – Etap IV

2018.11.02 - Powołanie komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku – etap IV, przedkładanego przez Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

2018.10.17 - Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku – Etap IV

2018.10.17 - Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku – Etap III

2018.10.12 - realizacja zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku etap IV

2018.10.02realizacja zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku - etap III

2018.07.30 - Oferta Stowarzyszenia Modelarzy „Koziołki”

2018.05.17 - Zarządzenie Nr 2091/KST/2018 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 2083/KST/2018 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 09 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

2018.05.09 - powołanie komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kędzierzyn- Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

2018.04.26 - ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

2018.04.17 - otwarty konkurs ofert - realizacja zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

2018.03.20 - wyniki otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu w 2018 r. [zarządzenie nr 2014/KST/2018] [załącznik nr 1] [załącznik nr 2]

2018.03.07 - Powołanie komisji konkursowej do rozpatrzenia wniosków złożonych w otwartym konkursie wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu w 2018 r.

2018.03.06 - wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

2018.02.14 - Otwarty konkurs wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu w 2018 r.

2018.02.13 - zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

2018.02.09 - Informacia uzupełniaiaca do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Kozźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

2018.02.01 - Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej - Otwarty konkus ofert - realizacja zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

2018.01.18 - Otwarty konkus ofert - realizacja zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

2018.01.04 - Ocena oferty złożonej przez WOPR

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel