Biuletyn Informacji Publicznej

Młodzi radni złożyli ślubowanie

22.11.
Młodzi radni złożyli ślubowanie

Za nimi pierwsze posiedzenie oraz pierwsze poważne decyzje. Nową kadencję rozpoczęła Młodzieżowa Rada Miasta. Delegaci wybrani w wyborach przeprowadzonych w szkołach podstawowych i średnich złożyli ślubowanie. Będą oni reprezentować swoich rówieśników współpracując z władzami Kędzierzyna-Koźla.

W głosowaniu tajnym na przewodniczącą MRM wybrano Zuzannę Makarewicz z I Liceum Ogólnokształcącego. Na jej zastępców wskazano Jędrzeja Lichosika z II Liceum Ogólnokształcącego oraz Mateusza Sobczyka z Zespołu Szkół nr 3. Sekretarzem został Filip Sochaj z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12.

W sesji inauguracyjnej uczestniczyli sekretarz Zbigniew Romanowicz oraz przewodniczący Rady Miasta Ireneusz Wiśniewski.

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel