Biuletyn Informacji Publicznej

Rządowy Program Bezzwrotnego Wsparcia Budownictwa z Funduszu Dopłat – remont 2 lokali mieszkalnych oraz dachu budynku przy ul. Limanowskiego 14 w Kędzierzynie-Koźlu

Rządowy Program Bezzwrotnego Wsparcia Budownictwa z Funduszu Dopłat – remont 2 lokali mieszkalnych oraz dachu budynku przy ul. Limanowskiego 14 w Kędzierzynie-Koźlu

TYTUŁ PROJEKTU:

Rządowy Program Bezzwrotnego Wsparcia Budownictwa z Funduszu Dopłat – remont 2 lokali mieszkalnych oraz dachu budynku przy ul. Limanowskiego 14 w Kędzierzynie-Koźlu

DOFINANSOWANIE:

Wsparcie ze środków Funduszu Dopłat udzielone przez BGK

NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE:

Umowa nr BSK/22/22/0002537

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:

24 czerwca 2022 roku

WARTOŚĆ PROJEKTU:

179 213,19 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

143 370,55 PLN (80%)

BENEFICJENT:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

kwiecień 2022 – grudzień 2022

ZAKRES:

Finansowe wsparcie przeznaczone jest na pokrycie 80% kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie dachu oraz dwóch lokali mieszkalnych położonych w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Limanowskiego 14. W wyniku tego remontu zostanie zmodernizowanych 2 lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy o łącznej powierzchni użytkowej 89,81 m².

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel