Biuletyn Informacji Publicznej

Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap III

Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap III

TYTUŁ PROJEKTU:

„Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap III”

DOFINANSOWANIE:

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA:

IX Wysoka jakość edukacji

DZIAŁANIE:

9.1 Rozwój edukacji

PODDZIAŁANIE:

9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej

NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE:

RPOP.09.01.03-16-0022/20-00

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:

2020r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

492 385,00 PLN - całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

418 527,25 PLN

BENEFICJENT:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

09.2020-08.2022

ZAKRES:

Projekt zakłada szereg działań na rzecz podniesienia jakości edukacji w przedszkolnej w Gminie poprzez rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia dodatkowe wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie stwierdzonych deficytów i uwzględniające indywidualizację pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, w tym
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Planuje się doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym z zakresu pedagogiki specjalnej.

 

 

REALIZATORZY:

Wykaz jednostek organizacyjnych beneficjenta będących realizatorami Projektu

Lp

Nazwa

Adres

1

Urząd Miasta

Kędzierzyn-Koźle

Grzegorza Piramowicza 32

47-200 Kędzierzyn-Koźle

2

Publiczne Przedszkole nr 2

Kozielska 3

47-224 Kędzierzyn-Koźle

3

Publiczne Przedszkole nr 5

1 Maja 5 

47-220 Kędzierzyn-Koźle

4

Publiczne Przedszkole nr 6

Tadeusza Kościuszki 21 

47-224 Kędzierzyn-Koźle

5

Publiczne Przedszkole nr 7

Jordanowska 14 

47-223 Kędzierzyn-Koźle

6

Publiczne Przedszkole nr 8

Romana Dmowskiego 5 

47-220 Kędzierzyn-Koźle

7

Publiczne Przedszkole nr 9

Harcerska 16  

47-220 Kędzierzyn-Koźle

8

Publiczne Przedszkole nr 10

Władysława Broniewskiego 5 

47-225-Kędzierzyn-Koźle

9

Publiczne Przedszkole nr 11

Mikołaja Reja 14  

47-224 Kędzierzyn-Koźle

10

Publiczne Przedszkole nr 12

Bolesława Chrobrego 28  

47-200 Kędzierzyn-Koźle

11

Publiczne Przedszkole nr 13

Piastowska 10  

47-200 Kędzierzyn-Koźle

12

Publiczne Przedszkole nr 14

Roosevelta 13   

47-200 Kędzierzyn-Koźle

13

Publiczne Przedszkole nr 15

Spółdzielców 3  

47-200 Kędzierzyn-Koźle

14

Publiczne Przedszkole nr 17

Karola Szymanowskiego 29 

47-206 Kędzierzyn-Koźle

15

Publiczne Przedszkole nr 18

Sławięcicka 96B  

47-230 Kędzierzyn-Koźle

16

Publiczne Przedszkole nr 21

Filtrowa 13  

47-200 Kędzierzyn-Koźle

17

Publiczne Przedszkole nr 22

9 maja  4   

47-220 Kędzierzyn-Koźle

18

Publiczne Przedszkole nr 23

Wierzbowa 4   

47-224 Kędzierzyn-Koźle

19

Publiczne Przedszkole nr 24

Leszka Białego 7    

47-232 Kędzierzyn-Koźle

20

Publiczne Przedszkole nr 26

Bolesława Śmiałego 5  

47-232-Kędzierzyn-Koźle

 

REALIZACJA

ZADANIE 1: Dodatkowe zajęcia specjalistyczne – zajęcia logopedyczne

Zadanie realizowane w 18 przedszkolach.  Łącznie 2809 godzin.

Liczba dzieci objętych wsparciem: 292

Galeria zdjęć

 

ZADANIE 2: Dodatkowe zajęcia specjalistyczne – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zadanie realizowane w 16 przedszkolach. Łącznie 2115 godzin.

Liczba dzieci objętych wsparciem: 218

Galeria zdjęć

 

ZADANIE 3: Dodatkowe zajęcia specjalistyczne – zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

Zadanie realizowane w 8 przedszkolach. Łącznie 401 godzin.

Liczba dzieci objętych wsparciem: 145

 

ZADANIE 4: Dodatkowe zajęcia specjalistyczne – zajęcia wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zadanie realizowane w 2 przedszkolach. Łącznie 180 godzin.

Liczba dzieci objętych wsparciem: 17

 

ZADANIE 5: Dodatkowe zajęcia specjalistyczne – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Zadanie realizowane w 2 przedszkolach. Łącznie 416 godzin.

Liczba dzieci objętych wsparciem: 68

 

ZADANIE 6: Dodatkowe zajęcia specjalistyczne – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Zadanie realizowane w 2 przedszkolach. Łącznie 288 godzin.

Liczba dzieci objętych wsparciem: 16

 

ZADANIE 7: Dodatkowe zajęcia specjalistyczne – zajęcia z muzykoterapii

Zadanie realizowane w 2 przedszkolach. Łącznie 198 godzin.

Liczba dzieci objętych wsparciem: 150

 

ZADANIE 8: Dodatkowe zajęcia specjalistyczne – zajęcia z terapii psychologicznej

Zadanie realizowane w 1 przedszkolu. Łącznie 180 godzin.

Liczba dzieci objętych wsparciem: 12

 

ZADANIE 9: Dodatkowe zajęcia specjalistyczne – zajęcia z artyterapeutyczne

Zadanie realizowane w 1 przedszkolu. Łącznie 27 godzin.

Liczba dzieci objętych wsparciem: 8

Galeria zdjęć

 

ZADANIE 10: Dodatkowe zajęcia specjalistyczne – zajęcia z rehabilitacji

Zadanie realizowane w 1 przedszkolu. Łącznie 180 godzin.

Liczba dzieci objętych wsparciem: 5

 

ZADANIE 11: Dodatkowe zajęcia specjalistyczne – zajęcia terapeutyczne

Zadanie realizowane w 1 przedszkolu. Łącznie 72 godzin.

Liczba dzieci objętych wsparciem: 6

 

ZADANIE 12: Dodatkowe zajęcia specjalistyczne – zajęcia dla dzieci zdolnych

Zadanie realizowane w 1 przedszkolu. Łącznie 54 godzin.

Liczba dzieci objętych wsparciem: 15

 

ZADANIE 13: Dodatkowe zajęcia specjalistyczne – zajęcia z socjoterapii

Zadanie realizowane w 1 przedszkolu. Łącznie 216 godzin.

Liczba dzieci objętych wsparciem: 6

 

ZADANIE 14: Dodatkowe zajęcia specjalistyczne – zajęcia z integracji sensorycznej

Zadanie realizowane w 1 przedszkolu. Łącznie 216 godzin.

Liczba dzieci objętych wsparciem: 6

 

ZADANIE 15: Dodatkowe zajęcia specjalistyczne – zajęcia z terapii ruchowej

Zadanie realizowane w 1 przedszkolu. Łącznie 144 godzin.

Liczba dzieci objętych wsparciem: 8

 

ZADANIE 16: Szkolenie dla nauczycieli z zakresu pedagogiki specjalnej

Liczba szkoleń: 1

Liczba nauczycieli objętych wsparciem: 19

 

ZADANIE 17: Wydłużenie czasu pracy placówek

Zadanie realizowane w 2 przedszkolach. Łącznie 340 godzin.

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel