Biuletyn Informacji Publicznej

Remont drogi gminnej – ul. Pamięci Sybiraków w Kędzierzynie-Koźlu

Tytuł projektu:

„Remont drogi gminnej – ul. Pamięci Sybiraków w Kędzierzynie-Koźlu”

Nazwa programu:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Numer umowy o dofinansowanie:

Nr RFRD/2021/G/24/U/2022

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

07.04.2022 r.

Aneks nr 1 z dnia 18 maja 2022 r.

Aneks nr 2 z 14 grudnia 2022 r.

Wartość projektu:

2.241.088,55 PLN – całkowita wartość zadania

1.927.488,55 PLN - całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu

Wysokość dofinansowania:

745.651,62 PLN

Beneficjent:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Okres realizacji projektu:

Czerwiec 2022 – Listopad 2022 r.

Zakres inwestycji:

Zakres przewidywanych prac w ramach zadania

Parametry

Jezdnia

1051 m2

Pobocza

0

Chodniki

586 m2

Ścieżki rowerowe

0

Ścieżki rowerowe, z których mogą korzystać piesi (tzw. ciągi pieszo - rowerowe)

0

Przejścia dla pieszych

TAK

Oznakowanie Pionowe (liczba tablic/liczba słupków - wybrać właściwe)

TAK/TAK

Oznakowanie poziome

TAK

Odwodnienie drogi

TAK

Oświetlenie drogi

TAK

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel