Biuletyn Informacji Publicznej

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej – ul. Dworcowej w Kędzierzynie-Koźlu

Tytuł projektu:

„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej – ul. Dworcowej w Kędzierzynie-Koźlu”

Nazwa programu:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Numer umowy o dofinansowanie:

Nr RFRD/2021/G/23/U/2022

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

07.04.2022 r.

Wartość projektu:

2.739.777,28 PLN – całkowita wartość zadania

1.289.733,98 PLN - całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu

Wysokość dofinansowania:

644.866,99 PLN

Beneficjent:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Okres realizacji projektu:

Lipiec 2021 - czerwiec 2022 r.

Zakres inwestycji:

Zakres przewidywanych prac w ramach zadania

Parametry

Jezdnia

2199 m2

Pobocza

67 m2

Chodniki

367 m2

Ścieżki rowerowe

0

Ścieżki rowerowe, z których mogą korzystać piesi (tzw. ciągi pieszo - rowerowe)

0

Przejścia dla pieszych

NIE

Oznakowanie Pionowe (liczba tablic/liczba słupków - wybrać właściwe)

 TAK /TAK

Oznakowanie poziome

TAK

Odwodnienie drogi

TAK

Oświetlenie drogi

TAK

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel