Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Kędzierzyn-Koźle – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020

Gmina Kędzierzyn Koźle – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast  POPT 2014-2020

Gmina Kędzierzyn-Koźle – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020

Projekt o wartości 2 223 210,09 zł współfinansowany jest w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

Celem projektu jest przygotowanie dokumentacji, która może posłużyć do aplikowania o fundusze w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027

W ramach projektu opracowane zostaną:

  1. Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu wraz z konsultacjami społecznymi oraz dokumentacją techniczną.
  2. Analiza zagrożenia powodziowego gminy Kędzierzyn-Koźle.
  3. Polityka Senioralna w Gminie Kędzierzyn-Koźle na lata 2024-2029 wraz z konsultacjami społecznymi.
  4. Strategia Promocji Miasta Kędzierzyn-Koźle wraz z konsultacjami społecznymi.
  5. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2024-2030 wraz z konsultacjami społecznymi.
  6. Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych dla poprawy jakości powietrza (dokumentacja).
  7. Ekologiczne wykorzystanie wody pobasenowej (dokumentacja).
  8. Przeprowadzenie inwentaryzacji oraz sporządzenie wykazu obiektów z okresu II Wojny Światowej - bunkrów i schronów przeciwlotniczych, zlokalizowanych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle.
  9. Przygotowanie dokumentacyjne dla tworzenia warunków mieszkaniowych.

Okres realizacji projektu: od 09.07.2021 r. do 31.03.2023 r. (data podpisania umowy o dofinansowanie: 16.02.2022 r.)

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel