Biuletyn Informacji Publicznej

Programy polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Kędzierzyn-Koźle w 2021 roku

Program rehabilitacji mieszkańców Gminy Kędzierzyn-Koźle skierowany jest dla mieszkańców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy powyżej roku na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle. Warunkiem wykonania zabiegu rehabilitacyjnego jest zameldowanie osoby rehabilitowanej na pobyt stały lub czasowy powyżej roku (na co najmniej 12 miesięcy przed wykonaniem zabiegu) na terenie Kędzierzyna-Koźla. Spełnienie warunku zameldowania będzie potwierdzane w przypadku wszystkich zabiegów w drodze pisemnego oświadczenia składanego przez osobę korzystającą z zabiegu lub rodzica/opiekuna prawnego na liście potwierdzającej wykonane świadczenia.

Bezpłatne zabiegi rehabilitacyjne realizowane są w ramach Programu Ochrony Zdrowia na lata 2020-2022 i finansowane są ze środków publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle.

Program rehabilitacji mieszkańców Gminy Kędzierzyn-Koźle

dla wszystkich mieszkańców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy powyżej roku na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle

2 rodzaje zabiegów po 10 powtórzeń

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OLMED

ul. Portowa 70/IA                                        tel. 77 482 49 43

Wymagana wcześniejsza rejestracja.

Caritas Diecezji Opolskiej

ul. Bolesława Krzywoustego 2

   tel. 77 483 86 78

Wymagana wcześniejsza rejestracja.

Rehab Sp. z o.o. 

ul. Moniuszki 2 w K-Koźlu

tel. 77-481-10-85

Wymagana wcześniejsza rejestracja.

 

Program profilaktyki i zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego skierowany jest do dziewczynek urodzonych w roku 2009 oraz w 2008 (niezaszczepionych w roku 2020) zameldowanych na pobyt stały lub czasowy powyżej roku na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle. Warunkiem wykonania szczepienia jest zameldowanie osoby szczepionej na pobyt stały lub czasowy powyżej roku (na co najmniej 12 miesięcy przed wykonaniem szczepienia) na terenie Kędzierzyna-Koźla. Spełnienie warunku zameldowania będzie potwierdzane w przypadku wszystkich szczepień w drodze pisemnego oświadczenia składanego przez  rodzica/opiekuna prawnego na liście potwierdzającej wykonane świadczenia.

Bezpłatne szczepienia realizowane są w ramach Programu Ochrony Zdrowia na lata 2020-2022 i finansowane są ze środków publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle.

Program profilaktyki i zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiegoszczepienia przeciwko wirusowi HPV

dla dziewcząt urodzonych w roku 2009 oraz w 2008,  a nie zaszczepionych w 2020 roku

Klinika Nova Spółka z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu

Klinika Nova - ul. Kłosowa 7

hpv@klinikanova.pl

 

Klinika Nova - ul. Łukasiewicza 23

Maksymalna liczba dziewcząt objęta programem  - 312

Wymagane przedłożenie zgody na szczepienie – Klinika będzie ustalała terminy szczepień telefonicznie (pracownicy Kliniki będą dzwonić na wskazane w zgodach numery telefonów).

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel