Biuletyn Informacji Publicznej

Młodzieżowa Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle

Lp.

Nazwisko i Imię

Okręg

funkcja

1.

Koszorek Stanisław

Nr 1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich

Radny

2.

Kapica Vanessa

Nr 2

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej

Radna

3.

Musielak Wiktor

Nr 3

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Adama Mickiewicza

Radny

4.

Mandat zostanie obsadzony w wyborach uzupełniających przeprowadzonych w 2021 r.

Nr 4

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie

-

5.

Makarewicz Zuzanna

Nr 5

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jurija Gagarina

Radna

6.

Mikołajek Angelika

Nr 6

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 im. Wojska Polskiego

Radna

7.

Oleśny Jakub

Nr 7

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Władysława Broniewskiego

Radny

8.

Łukasz Piątek

Nr 8

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 im. kadeta Zygmunta Kuczyńskiego

Radny

9.

Mandat zostanie obsadzony w wyborach uzupełniających przeprowadzonych w 2021 r.

Nr 9

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Kochanowskiego

-

10.

Szczęsny Dominik

Nr 10

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16

Radny

11.

Mandat zostanie obsadzony w wyborach uzupełniających przeprowadzonych w 2021 r.

Nr 11

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 18

-

12.

Król Paweł

Nr 12

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19 im. Bronisława Malinowskiego

Sekretarz Młodzieżowej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

13.

Turło Maria

Nr 13

I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza

Wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

14.

Małachowski Arkadiusz

Nr 14

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

15.

Rum Oliwier 

Nr 15

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich

Radny

16.

Mrowca Patrycja

Nr 16

Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte

Radna

17.

Larysz Emilia

Nr 17

Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja

Wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

18.

Miksiewicz Marceli

Nr 18

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Radna

 Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle - Arkadiusz Małachowski

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle –Arkadiusz Małachowski

Więcej informacji https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykuly/61/mlodziezowa-rada-miasta

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel