Biuletyn Informacji Publicznej

Członkowie Zarządu Rejonowego

Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej PZERiI

 1. Przewodnicząca   - Anna Będkowska
 2. V-ce Przewodnicząca - Anna Ładna
 3. Sekretarz       -       Grażyna Muza
 4. Skarbnik        -        Wiesława Gondek
 5. Członek       -        Barbara  Bentkowska
 6. Członek      -         Wanda  Polcyn
 7. Członek      -        Kuchta    Teresa
 8. Członek     -        Nogaj Irena
 9. Członek    -        Zenobia  Wrona
 10. Członek  -      Władysława  Ligocka
 11. Członek   - Mirosława Romanowska
 12. Członek  -  Jolanta  Zbroińska
 13. Członek  -  Lubomira Fiediuk
 14. Członek  - Stanisław  Będkowski
 15. Członek  -  Dorota Bodynek

Rejonowa Komisja Rewizyjna:

 1. Przewodniczący  -   Mikołaj  Jadłowski
 2. sekretarz            -     Władysława Szymoniak
 3. Członek             -      Teresa Gralik  
Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel