Biuletyn Informacji Publicznej

1% dla organizacji z Kędzierzyna-Koźla

Przekaż 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego z terenu Kędzierzyna-Koźla!
Poniżej przedstawiamy listę organizacji pożytku publicznego z terenu Kędzierzyna-Koźla, na rzecz których możecie Państwo przekazać 1% swojego podatku w rozliczeniu rocznym. Wystarczy wpisać nazwę i numer KRS organizacji w odpowiednich rubrykach formularza swojego rozliczenia.

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 rok,
sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)
źródło: www.niw.gov.pl

Nr KRS

NAZWA ORGANIZACJI

0000012674

KŁODNICKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE KTS "KŁODNICA" W KĘDZIERZYNIE KOŹLU

0000024368

TOWARZYSTWO ZIEMI KOZIELSKIEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

0000045859

KLUB SPORTOWY SŁAWIĘCICE W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

0000049736

STOWARZYSZENIE ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "KOMES"

0000053741

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM "BRZDĄC"

0000056094

STOWARZYSZENIE TENISOWY KLUB SPORTOWY

0000057393

MIEJSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY

0000059513

KĘDZIERZYŃSKI KLUB SZACHOWY  "SZACH"

0000071851

FUNDACJA "BĄDŹ CZŁOWIEKIEM"

0000076295

KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIE STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI

0000078912

TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

0000234315

ROGOWSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE ODRA KĘDZIERZYN-KOŹLE

0000236687

WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA OGNIWO

0000237934

KATOLICKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE

0000261102

TOWARZYSTWO SPORTOWE "CHEMIK" KĘDZIERZYN-KOŹLE

0000262492

STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU  W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

0000323563

KOZIELSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW HISTORII I ARCHEOLOGII "EXPLORATOR"

0000339465

STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ AUTYSTÓW "MAŁY KSIĄŻĘ" W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

0000360567

STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW KARATE "BUSHIDO" KĘDZIERZYN-KOŹLE

0000362510

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE - "ŻEGLUGA - KOŹLE"

0000401819

KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT I OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI

0000407620

AUTOMOBILKLUB KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI

0000466089

STOWARZYSZENIE KRESOWIAN KĘDZIERZYN-KOŹLE

0000475147

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

0000495274

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHÓRU "ECHO KRESÓW"

0000532917

STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU ZIEMI KOZIELSKIEJ

Serdecznie zachęcamy do pomocy i wsparcia kędzierzyńsko-kozielskich  organizacji!

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel