Biuletyn Informacji Publicznej

Skład zarządu Oddziału Rejonowego w Koźlu

Zarząd Oddziału Rejonowego

- Lidia Śliwińska-Kraus - przewodnicząca
- Elżbieta Szik - wiceprzewodnicząca
- Maria  Jaworska - wiceprzewodnicząca
- Ewa Kurcz - sekretarz    
- Ewa Grabska-Leonik - skarbnik
- Urszula Biała - członek
- Maria Bryk - członek
- Ewa Marchewka - członek
- Kazimiera Smaga - członek
- Tadeusz Czechowski - członek   

KOMISJA REWIZYJNA

- Danuta Loch - przewodnicząca
- Ludmiła  Pelc - sekretarz
- Zygmunt  Derej - członek

KOMISJA KULTURY I ORGANIZACJI WOLNEGO CZASU

- Ryszard Kraus - przewodniczący
- Stanisław Mróz - członek
- Eugeniusz Podgórski - członek

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel