Biuletyn Informacji Publicznej

Skład zarządu Oddziału Rejonowego w Koźlu

Wybory sprawozdawczo -wyborcze PZERII  Oddziału Rejonowego z Koźla

W dniu 11 Października 2023r   odbyły się wybory do Zarządu ,Komisji Rewizyjnej ,delegatów na Zjazd okręgowy w Lokalu „Koda” ul .Portowa w Koźlu – Porcie z uwagi na kończącą 5-letnią kadencję władz.

 W wyniku  wyborów do zarządu wybrani zostali:

 1. Maria Jakubowska- Przewodnicząca Zarządu
 2. Maryla Jaworska   - V-ce Przewodnicząca
 3. Romualda Malisz   - V-ce Przewodnicząca
 4. Kurcz Ewa             - Sekretarz
 5. Leonik Ewa          -  Skarbnik
 6. Siemińska Maria  -  Członek
 7. Szuba Danuta       -  Członek
 8. Ziętkowska Danuta- Członek

Komisja Rewizyjna:

 1. Podgórski  Eugeniusz -Przewodniczący
 2. Loch Danuta – Sekretarz
 3.  Migdał Irena-  Członek

Delegaci na Zjazd nadrzędnej instancji

 1. Mróz  Stanisław
 2. Jakubowska Maria

Komisja kultury i organizacji wolnego czasu

 1. Grzonka Zbigniew-Przewodniczący
 2. Fuks Stefan -członek
 3. Szewerda  Dorota-członek
Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel