Biuletyn Informacji Publicznej

Transgraniczna integracja międzypokoleniowa

Transgraniczna integracja międzypokoleniowa

TYTUŁ PROJEKTU:

„Transgraniczna integracja międzypokoleniowa”

NAZWA PROGRAMU:

Interreg V-A. Republika Czeska-Polska

NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE:

CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001652

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:

28.06.2019 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

581.777,88 EUR (całkowita wartość wszystkich partnerów projektu)

84.630,00 EUR (wartość Partner Gmina Kędzierzyn-Koźle)

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

494.511,19 EUR (całkowita wartość dla wszystkich partnerów projektu)

71.935,50 EUR (wysokość dofinansowania Partner Gmina Kędzierzyn-Koźle)

BENEFICJENCI

Gmina Miejska Kłodzko (Główny beneficjent dofinansowania), Gmina Kędzierzyn-Koźle,
Gmina Miejska Świdnica, Miasto Nachod (Czechy), Miasto Hronov (Czechy), Stowarzyszenie Folklorni soubor Barunka Česká Skalice, Miasto Náchod.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

Maj 2019 - Czerwiec 2021

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU:

 1. W ramach projektu seniorzy oraz dzieci wezmą udział w 6 wspólnych polsko-czeskich wydarzeniach integracyjnych w miastach Świdnica -Czeska Skalica- Kłodzko- Hronov- Nachod -Kędzierzyn-Koźle. Czas trwania wydarzeń maj 2019-marzec 2021.
 2. Każdy z sześciu partnerów projektu przygotuje i zrealizuje na swoim terenie jedno wydarzenie integracyjne, na które przyjedzie po 45 osób z każdego miasta partnera. Wydarzenie miało będzie charakter imprezy kulturalno-sportowej z elementami integracji. Przewiduje się łączny udział po ok 350 osób. Gmina Kędzierzyn-Koźle przewiduje organizację imprezy pn. „FiT Festival” w maju 2021r.
 3. Przedstawiciele naszego miasta od maja 2019 do marca 2021 odwiedzą miasta partnerskie w kolejności: Świdnica-Czeska Skalica-Kłodzko-Hronov-Nachod.
 4. Oprócz wydarzeń integracyjnych kolejnym elementem projektu będą polsko-czeskie warsztaty integracyjne. W ramach tego działania grupa 20-osobowa wyjedzie na wyjazdowe zajęcia warsztatowe do Nachodu, Czeskiej Skalicy i Hronova, analogicznie Czesi przyjadą na warsztaty do miasta Kędzierzyn-Koźle.
 5. Tematyczne zajęcia warsztatowe w Domach Dziennego Pobytu w Kędzierzynie-Koźlu wynikające ze zgłaszanego przez seniorów zapotrzebowania.
 • Warsztaty teatralne i taneczne „Dotknij Teatr”,
 • Warsztaty szycia i dziewiarstwa „Jak za dawnych lat”,
 • Zajęcia „Savoir-Vivre – przy stole to trzeba wiedzieć”,
 • Zajęcia gastronomiczne „Kuchnia dawniej i dziś”, „
 • Akademia malarska,
 • Akademia fotograficzna,
 • Akademia literacka,
 • Akademia garncarska.
Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel