Biuletyn Informacji Publicznej

Rozwój gminnej infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę alei Spokojnej w Kędzierzynie-Koźlu

Tytuł projektu:

„Rozwój gminnej infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę alei Spokojnej w Kędzierzynie-Koźlu”

Nazwa programu:

Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności  Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

Numer umowy o dofinansowanie:

Nr RPRK/G/U/9/2018

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

29.08.2018 r.

Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie:

29.10.2018 r.

Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie:

21.12.2018 r.

Wartość projektu:

2.596.866,00 PLN - całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu

Wysokość dofinansowania:

987.825,50 PLN

Beneficjent:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Okres realizacji projektu:

08.2018 – 02.2019

Zakres inwestycji:

 • przebudowa ulicy na długości 437,84m (długość pasa drogowego),
 • przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową na kształt litery T
 • liczba przebudowywanych skrzyżowań z gminnymi drogami publicznymi: 4
 • liczba przebudowywanych skrzyżowań z drogami powiatowymi: 1,
 • powierzchnia inwestycji (bez zieleni) 7 876,50m2,
 • powierzchnia pasa drogowego podlegająca przebudowie 7 876,50m2 ,
 • projektowana powierzchnia jezdni 2 967 m2
 • powierzchnia zieleni podlegająca przebudowie 1726,30 m2
 • projektowana szerokość jezdni dwukierunkowej 6,0m z poszerzeniem w okolicach wyspy 7m,
 • budowa chodników na całej długości i po obu stronach przebudowywanej drogi o szerokości 2,0m (powierzchnia chodników - kostka betonowa - 1447 m2)
 • budowa ścieżki rowerowej na całej długości przebudowywanej drogi o szerokości 2,0m (powierzchnia ścieżki rowerowej wraz z opaską - beton asfaltowy kol. czarnego - 1006,0m2)
 • przebudowa systemu odwodnienia (kanalizacji) i dostosowanie do nowych parametrów,
 • budowa nowego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego,
 • doświetlenie przejść dla pieszych,
 • budowa przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów
 • budowa i odtworzenie elementów małej architektury i zieleni miejskiej
 • przebudowa zjazdów do posesji indywidualnych
Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel