Biuletyn Informacji Publicznej

Komisje problemowe Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle na kadencję 2018-2023

Skład Komisji Finansowo-Gospodarczej

 1. Andrzej Kopeć -  Przewodniczący komisji
 2. Tomasz Scheller - Zastępca Przewodniczącego Komisji Finansowo-Gospodarczej
 3. Adam Oczoś
 4. Andrzej Kopacki
 5. Ewa Czubek
 6. Fabian Pszon
 7. Dominik Szustakiewicz
 8. Wiesław Fąfara
 9. Jacek Król
 10. Ewa Stogniew
 11. Ireneusz Wiśniewski
 12. Grzegorz Chudomięt

Skład Komisji Infrastruktury

 1. Adam Oczoś - Przewodniczący komisji,
 2. Tomasz Scheller
 3. Ewa Czubek 
 4. Dominik Szustakiewicz
 5. Sławomir Wołkowiecki
 6. Michał Nowak
 7. Ewa Stogniew - Zastępca Przewodniczącego Komisji Infrastruktury

Skład Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

 1. Andrzej Kopacki – Przewodniczący komisji,
 2. Grażyna Filipowicz
 3. Hanna Białas - Zastępca Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
 4. Ireneusz Wiśniewski
 5. Jacek Król
 6. Katarzyna Dysarz
 7. Katarzyna Kukolka-Bogocz
 8. Michał Nowak

Skład Komisji Spraw Społecznych

 1. Ewa Odulińska - Przewodnicząca komisji,
 2. Elżbieta Kozakiewicz
 3. Grażyna Filipowicz
 4. Halina Mińczuk
 5. Hanna Białas
 6. Małgorzata Lipczyńska - Zastępca Przewodniczącej Komisji Spraw Społecznych
 7. Marek Piasecki
 8. Sławomir Wołkowiecki

Skład Komisji Rewizyjnej               

 1. Katarzyna Dysarz - Przewodnicząca komisji,
 2. Małgorzata Lipczyńska
 3. Andrzej Kopeć - Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
 4. Grażyna Filipowicz
 5. Katarzyna Kukolka-Bogocz
 6. Fabian Pszon
 7. Dominik Szustakiewicz
 8. Jacek Król
 9. Ewa Stogniew

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Michał Nowak - Przewodniczący komisji
 2. Małgorzata Lipczyńska
 3. Ewa Odulińska
 4. Katarzyna Dysarz - Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 5. Fabian Pszon
Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel