Biuletyn Informacji Publicznej

Opieka paliatywna

Udzielanie świadczeń w poradni medycyny paliatywnej i hospicjum domowym/ domowej opiece paliatywnej

Zakres zadania obejmuje udzielanie świadczeń realizowanych w poradni medycyny paliatywnej i hospicjum domowym/domowej opiece paliatywnej mieszkańcom Gminy Kędzierzyn-Koźle zameldowanym na pobyt stały lub na pobyt czasowy powyżej roku (na co najmniej 12 miesięcy przed wykonaniem świadczenia), chorującym na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące choroby.

Zadanie z zakresu hospicjum domowego oraz Poradni Opieki Paliatywnej dla pacjentów nieuleczalnie chorych w warunkach domowych zamieszkałych na terenie Kędzierzyna-Koźla
jest realizowane w Stacji Opieki Caritas w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Krzywoustego 2, tel. (77) 483-86-78.

Hospicjum domowe/domowa opieka paliatywna obejmuje:

  1. całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza, porady lekarskie w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu,
  2. całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarkę, wizyty pielęgniarskie w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu,
  3. porady lub wizyty fizjoterapeuty, psychologa ustalane indywidualnie przez lekarza.

Poradnia medycyny paliatywnej obejmuje:

  1. porady i konsultacje lekarskie w poradni lub w domu pacjenta,
  2. porady psychologa w poradni lub w domu pacjenta.

Przy czym poradnia jest czynna co najmniej 2 razy w miesiącu po 2,5 godziny, w tym przynajmniej 1 raz w godzinach popołudniowych – do godziny 18.00. 

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel