Biuletyn Informacji Publicznej

Odrzańskie przystanie produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza. Etap I – dokumentacja

Oś Priorytetowa

3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych

Dziedzina wsparcia

3.3 Fundusz Mikroprojektów

Nr ewidencyjny wniosku

EP.IX.30

Data podpisania umowy o dofinansowanie

24 lipca 2012

Wartość projektu

15 695,00 EURO

Wysokość dofinansowania

13 340,75 EURO ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
1 569,50 EURO z budżetu państwa

Beneficjent

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Tytuł projektu

Odrzańskie przystanie produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza. Etap I – dokumentacja.

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel