Biuletyn Informacji Publicznej

Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza

TYTUŁ PROJEKTU:

„Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza”

NAZWA PROGRAMU:

Interreg V-A. Republika Czeska-Polska

NUMER UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY:

CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:

17.04.2017

WARTOŚĆ PROJEKTU:

479.427,58 EUR (całkowita wartość wszystkich partnerów projektu)

64.413,50 EUR (wartość Partner Gmina Kędzierzyn-Koźle)

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

407.513,44 EUR (całkowita wartość dla wszystkich partnerów projektu)

54.751,50 EUR (wysokość dofinansowania Partner Gmina Kędzierzyn-Koźle)

BENEFICJENCI

Gmina Świdnica (Główny beneficjent dofinansowania), Gmina Kłodzko, Gmina Kędzierzyn-Koźle, Miasto Trutnov, Stowarzyszenie Folklorni soubor Barunka Česká Skalice, Miasto Náchod.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

styczeń 2017 - kwiecień 2019

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU:

„Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza” to projekt współfinansowany  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 2014 - 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Aktywizacja i współpraca seniorów pogranicza polsko-czeskiego z miast Świdnica, Kłodzko, Kędzierzyn-Koźle, Trutnov, Česká Skalice, Náchod. Grupami docelowymi projektu są zarówno kadra 6 samorządów lokalnych, ich jednostek oraz współpracujących z nimi organizacji pozarządowych, działających na rzecz osób starszych jak i grupa seniorów z miast zaangażowanych w projekt. Planuje się, że projektem objętych będzie około 600 seniorów oraz 60 pracowników i liderów NGO. Korzyści z projektu odniesie cała społeczność pogranicza polsko-czeskiego, która odzyska liczną grupę społeczną postrzeganą dotychczas jako bierną, wycofaną z życia i pracy na rzecz rozwoju lokalnego.

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel