Biuletyn Informacji Publicznej

2018

2018.11.09 - Polski Związek Filatelistów, okręg opolski w Opolu - Wydanie walorów filatelistycznych z okazji 40 rocznicy powstania Mazurskiej Służby Ratowniczej

2018.11.07 - Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Floriana - XXI Przegląd Pieśni Religijnej AZOTY 2018

2018.08.09 - zatwierdzenie protokołu z posiedzenia komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 2202/KST/2018 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym kon kursie ofert na realizację zadania Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku - ETAP II

2018.07.30 - Powołanie komisji konkursowejopiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku - ETAP II

2018.07.18 - ogloszenie o naborze członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku - Etap II

2018.07.05 - realizacja zadania Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku - ETAP II

2018.03.29 - wyniki konkursu ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku

2018.03.28 - Stowarzyszenie Motocyklistów Troopers of Highways MC - Motoserce 2018

2018.03.20 - powołanie komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku

2018.02.28 - Stowarzyszenie Moc Muzyki - Moc Muzyki dla Łucji

2018.02.19 - Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku

2018.02.05 - Otwarty konkurs ofert - realizacja zadań Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku

2018.01.19 - Stowarzyszenie Wychowanie przez sztukę - Kolędo, Karnawale - adieu

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel