Biuletyn Informacji Publicznej

Pomniki pamięci

Cmentarz żołnierzy Radzieckiej Armii w Kędzierzynie poległych w 1945 r.

Cmentarz został założony w latach pięćdziesiątych. Pochowani są na nim żołnierze Armii Radzieckiej, którzy polegli w czasie wojny na terenie Opolszczyzny. W latach pięćdziesiątych na teren cmentarza przywieziono ekshumowane zwłoki poległych i pochowano. Na cmentarzu znajduje się 468 mogił zbiorowych, w których pochowanych jest ok. 18 tysięcy żołnierzy. Pośrodku obiektu znajduje się pomnik, na którym widnieje napis: „Chwała Bohaterom Armii Radzieckiej poległym w obronie naszej wolności”. Rok 1959. Mieszkańcy Kędzierzyna.
Cmentarz jest zlokalizowany w Kędzierzynie, przy Alei Jana Pawła II, w odległości 0,5 km od stacji kolejowej i 4 km od stacji autobusowej PKS Koźle.

Pomnik Bojowników o wyzwolenie Śląska

Pomnik usytuowany jest w parku miejskim w Koźlu, nad rzeką Odrą. Na postumencie widnieją tablice granitowe, na których wyryty jest napis: „Powstańcom Bojownikom o narodowe i społeczne wyzwolenie Śląska” oraz krzyż harcerski.
Pomnik znajduje się na Osiedlu Koźle w parku Planty Miejskie, około 4 km od stacji kolejowej w Kędzierzynie i ok. 3 km od stacji autobusowej PKS Koźle.

Pomnik Bojowników o wyzwolenie Śląska

Obelisk upamiętniający przybycie do Koźla pierwszej grupy organizatorów administracji państwowej w powiecie Kozielskim

Obiekt został wzniesiony 1.09.1966 r., w 27 rocznicę napaści faszystów niemieckich na Polskę. Obelisk jest zbudowany z piaskowca i ustawiony jest na betonowej podstawie, gdzie umieszczona jest tablica żeliwna z napisem.
Pomnik znajduje się na Osiedlu Koźle w parku Planty Miejskie, w odległości około 4 km od stacji kolejowej w Kędzierzynie i ok. 0,3 km od stacji autobusowej PKS Koźle.

"Pomnik Pojednania"

Obelisk usytuowany jest w „Parku Pojednania” na Osiedlu „Śródmieście” Kędzierzyn. Pomnik wykonany jest z piaskowca obłożony z trzech stron płytami granitowymi. Na płycie frontalnej umieszczony jest napis w językach: polskim, angielskim, rosyjskim, niemieckim i francuskim, o treści: „Ofiarom II Wojny Światowej mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla 1 wrzesień 2000”.

Pomnik Powstańców Śląskich

Obelisk w kształcie sześcianu, pomalowany na biało, na którym umieszczony jest orzeł oraz 2 tablice.

Pierwsza tablica z napisem: „Miejsce uświęcone krwią Powstańców Śląskich Jana Kałuży, Ignacego Leszczyka, Leona Stolarza, Józefa Hończy, Józefa Droni zamordowanych przez siepaczy pruskich dnia 7.V.1921 roku. Cześć ich pamięci. Społeczeństwo Kędzierzyna w 50 rocznicę Trzeciego Powstania Śląskiego”.

Druga tablica umieszczona w 2021 r. z napisem: „W SETNĄ ROCZNICĘ III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO, WIELKIEGO ZRYWU PATRIOTÓW, ZWIEŃCZONEGO PRZYŁĄCZENIEM CZĘŚCI ŚLASKA DO ODRODZONEJ POLSKI MIESZKAŃCY KĘDZIERZYNA-KOŹLA A.D. 2021”.

Obiekt zlokalizowany jest na Osiedlu Pogorzelec, przy Placu Pamięci Rodła, w odległości ok. 1,5 km od stacji kolejowej w Kędzierzynie i ok. 5 km od stacji autobusowej PKS Koźle.

Pomnik Powstańców Śląskich

Pomnik Powstańców Śląskich na cmentarzu komunalnym

Pomnik wykonany z płyt lastrikowych z wbudowaną tablicą pamiątkową, na której jest wykuty jest napis o treści: „Bohaterom powstańcom śląskim poległym w walkach o Kędzierzyn w III- cim Powstaniu Śląskim w 1921 roku. Cześć ich pamięci”.
Obelisk zlokalizowany jest na cmentarzu komunalnym na Osiedlu Kuźniczka, w odległości ok. 2 km od stacji kolejowej w Kędzierzynie i ok. 6 km od stacji autobusowej Koźle.

Pomnik Powstańców Śląskich na cmentarzu komunalnym

Obelisk upamiętniający obóz przymusowej pracy

Pomnik został wzniesiony w sierpniu 2007 r. Poświęcony jest pamięci 9963 więźniów obozu pracy przymusowej, zlokalizowanego niegdyś właśnie w tym miejscu. Pozostałością po obozie są jeszcze dwa wysokie słupy betonowe stanowiące kiedyś fragment muru ogrodzeniowego, otaczającego miejsce niewolniczej pracy.
Obelisk zlokalizowany jest na terenie przy Zespole Szkół Technicznych, przy ulicy Mostowej 7 na Osiedlu Azoty.

Obelisk upamiętniający obóz przymusowej pracy

Pomnik upamiętniający 700-lecie Kłodnicy

Z okazji 700-lecia mieszkańcy tego osiedla ufundowali tablicę pamiątkową o treści: „700-lecie Kłodnicy 1303 – 2003” (wraz z herbem Kłodnicy) oraz „Bogu na większą chwałę ludziom na pożytek Mieszkańcy Kłodnicy 20.09.2003 r.”, które zostały umieszczone na wyremontowanym wcześniej obelisku.
Pomnik zlokalizowany jest na Placu Richarda Wagnera na Osiedlu Kłodnica.

Pomnik martyrologii więźniów (teren byłego obozu w Sławięcicach)

Pomnik murowany, pomalowany na biało. Na pomniku umieszczone są wyciągnięte ręce okolone drutem kolczastym - wszystko wykonane jest z drutu.
Obelisk zlokalizowany jest w pobliżu dworca PKP Sławięcice, w lesie.

Budynek krematorium (teren byłego obozu w Sławięcicach)

Krematorium zlokalizowane jest na terenie byłego obozu koncentracyjnego w Sławięcicach- filii obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Wewnątrz budynku znajduje się obszerny piec, który służył do spalania zwłok więźniów. Na ścianie zamieszczono tablicę pamiątkową z napisem: Miejsce uświęcone krwią ofiar poległych za wolność”.

Mogiły zbiorowe na cmentarzu parafialnym w Sławięcicach

Na pomnikach znajdują się tablice z nazwiskami pochowanych tam ludzi. Z ich treści wynika, że byli oni różnych narodowości: włoskiej, francuskiej, czeskiej, ukraińskiej i polskiej.
Mogiły znajdują się na cmentarzu parafialnym w Sławięcicach na ulicy Sławięcickiej, w odległości ok. 3 km od stacji kolejowej w Sławięcicach.

Miejsce pamięci narodowej - miejsce straceń i pochówku 21 Powstańców Śląskich w 1921 r.

Na ogrodzonym terenie znajduje się grób oraz ściana, przy której rozstrzeliwani byli powstańcy. Na ścianie znajduje się tablica pamiątkowa z napisem: „Cześć bohaterom III Powstania Śląskiego w 1921 roku”.
Miejsce pamięci znajduje się na Osiedlu Sławięcice, na ulicy Szpaków, w odległości ok. 2 km od stacji kolejowej w Sławięcicach.

Pomnik Ofiar Faszyzmu

Pomnik jest wykuty w kamieniu, ustawiony na postumencie z lastryka. Znajduje się na nim tablica pamiątkowa z napisem: „Ofiarom faszyzmu pomordowanym na terenie zakładu w latach 1939 – 1945”. Pomnik zlokalizowany jest na Osiedlu Blachownia, przy ulicy Energetyków, w odległości ok. 2 km od stacji kolejowej w Blachowni.

Pomnik Ofiar Faszyzmu

Mogiła nieznanego powstańca śląskiego, który stracił życie w maju 1921 r.

Grób położony jest na obrzeżach lasu, na Osiedlu Miejsce Kłodnickie. Na nagrobku widnieje napis: „Tu leży nieznany powstaniec śląski zamordowany przez germańskich oprawców w maju 1921 r.” „Społeczeństwo Ziemi Kozielskiej”.

Mogiła nieznanego powstańca śląskiego, który stracił życie w maju 1921 r.

Pomnik poświęcony zmaganiom idei humanitaryzmu niesienia pomocy potrzebującym

Na obelisku znajdują się tablice: z jednej strony z napisem: „Z twego serca i ludzi serc rodzi się świat XXI wieku”, a z drugiej z nazwą parku: „Park Orderu Uśmiechu”. Pomnik został wykonany przez Klub Honorowych Dawców Krwi im. Ludwika Hirszwelda w Kędzierzynie-Koźlu.

Obelisk poświęcony pamięci żołnierzy Państwa Podziemnego Armii Krajowej z II Wojny Światowej

Jest to głaz granitowy o wymiarach 90 x 140 cm, umieszczony na terenie działki stanowiącej własność Parafii p.w. Ducha Świętego i Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła, przy ulicy Bolesława Krzywoustego, na Osiedlu Piastów- Śródmieście. Na oszlifowanej powierzchni głazu znajduje się napis: „Milczącym szeregom skazanym za Polskę, pamięci tych co odeszli i tym co zostali by trwać... Żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego- Armii Krajowej Koleżanki i Koledzy Kędzierzyn-Koźle 11.11.2003 r.”

Obelisk poświęcony pamięci żołnierzy Państwa Podziemnego Armii Krajowej z II Wojny Światowej

Obelisk upamiętniający życie wielkiego Polaka- papieża Jana Pawła II

Pomnik jest wykonany z granitu, a znajdujący się na nim wizerunek z brązu. Widnieje na nim napis:
„Wielkiemu Polakowi Karolowi Wojtyle Wielkiemu Papieżowi Janowi Pawłowi II
18 maja 1920
2 kwietnia 2005
Mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla”
Obelisk znajduje się w „Parku Pojednania” na Osiedlu Kędzierzyn „Śródmieście”, przy Alei Jana Pawła II.

Pomnik poświęcony zmaganiom mieszkańców Kędzierzyna-Koźla z powodzią w 1997 roku

Obelisk wykonany z czerwonego piaskowca, o wymiarach: wysokość 180 cm, szerokość: 100 cm, głębokość 80 cm, jest postawiony na cokole 100 cm x 100 cm x 25 cm. Na gładkiej powierzchni z przodu obelisku widnieje ręcznie wykuty napis, o treści:
„W hołdzie Tym, którzy podczas powodzi w lipcu 1997 roku ratowali miasto i udzielali pomocy jego mieszkańcom. Społeczeństwo Kędzierzyna-Koźla”.
Pomnik usytuowany jest na promenadzie, nad rzeką Odrą, przy ulicy Łukasiewicza.

Pomnik poświęcony zmaganiom mieszkańców Kędzierzyna-Koźla z powodzią w 1997 roku

Pomnik poświęcony 21 Powstańcom Śląskim poległym w 1921r. (mogiła znajduje się poza terenem miasta)

 Pomnik poświęcony 21 Powstańcom Śląskim poległym w 1921r.

Mogiła Powstańców Śląskich z 1921

Mogiła Powstańców Śląskich z 1921

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel