Biuletyn Informacji Publicznej

2017

2017.11.30 - Zarządzenie Nr 1828/KST/2017 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 listopada w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 1816/KST/2017 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2017 roku - III etap

2017.11.22 - Powołanie komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2017 roku - III etap

2017.11.20 - Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2017 roku - III etap

2017.10.31 - wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2017 roku – III etap

2017.10.24 - Stowarzyszenie Wychowanie przez sztukę - Viva Polonia – koncert polski

2017.10.03 - Parafia pw. św. Floriana - XX przegląd pieśni religijnych AZOTY 2017

2017.06.06 - wyniki konkursu - na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2017 roku – II etap

2017.05.26 - Powołanie komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2017 roku – II etap

2017.05.17 - Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2017 roku - II etap

2017.05.08 - Wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2017 roku - II etap

2017.04.28 - Troopers of Highways-realizacja zadania publicznego o charakterze lokalnym: Motoserce

2017.04.28 - Stowarzyszenie Romane Pszała-Międzynarodowy Dzień Romów

2017.04.28 - Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Cantabile-Koncert międzypokoleniowy

2017.03.17 - Ocena oferty złożonej przez Stowarzyszenie "Wychowanie przez sztukę" - "Wiosną - tanecznie i lirycznie"

2017.03.09 - Ocena oferty złożonej przez Ochotniczą Straż Pożarną Kłodnica z siedzibą w Kędzierzynie-Kożlu na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym realizowanego w Kędzierzynie-Koźlu - Obchody 125 lat powstania Jednostki OSP Kłodnica w Kędzierzynie-Koźlu

2017.03.03 - Zarządzenie nr 1364/KST/2017 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia protokołów z posiedzeń komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 1333/KST/2017 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2017 roku

2017.02.13oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej pn. „Żeglugowy Świat Fantazy” wraz z oceną

2017.02.02Powołanie komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2017 roku

2017.01.27 - Ocena oferty złożonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Żeglugi Śródlądowej - "Kobiety w sztuce"

2017.01.19 - Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2017 roku

2017.01.10 - Realizacja zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2017 roku

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel