Biuletyn Informacji Publicznej

Wykonanie prac nasadzeniowych na rondzie im. Rafała Wojaczka w Kędzierzynie-Koźlu

Tytuł projektu:

Wykonanie prac nasadzeniowych na rondzie im. Rafała Wojaczka w Kędzierzynie-Koźlu

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

24 maja 2016r.

Numer umowy o dofinansowanie:

Umowa nr 138/2016/G-22/OP-UZ/D

Wartość projektu:

75.408,00 PLN

Wysokość dofinansowania:

37.700,00 PLN

Beneficjent:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Okres realizacji projektu:

24 maja 2016r.- 30 września 2016r.

Zakres projektu:

Nasadzenia na Rondzie Rafała Wojaczka  oraz na przyległych skarpach roślinnością w postaci:

  • Róży okrywowej "Schnekoenigin"- krzewy z doniczek,
  • Tawułą japońską "Antony Watarer" - krzewy z doniczek,
  • Lawendą angustifolia Blue Scent,
  • Jałowcem płożącym "Wiltonii" - krzewy z doniczek,
  • Irgą Dammera "Major" - krzewy z doniczek,
  • Tawułą japońską "Little Princess" - krzewy z doniczek,
  • Tawułą japońską "Golden Princess " - krzewy z doniczek,
  • Forsycją - 500.          

Robotami ściśle związanymi z nasadzeniami były także prace takie jak: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie odpowiednich dołków, zaprawienie dołków ziemią ogrodniczą, posadzenie krzewów w ilościach j/w, prace porządkowe i wywóz odpadów, wyłożenie powierzchni pod nasadzenia krzewów agrowłókniną, ściółkowanie korą.

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel