Biuletyn Informacji Publicznej

Transgranicznie, rodzinnie, na sportowo

Transgranicznie, rodzinnie, na sportowo

TYTUŁ PROJEKTU:

„Transgranicznie, rodzinnie, na sportowo”

DOFINANSOWANIE:

Projekt dofinansowany w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE:

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0003301

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:

22.02.2023

WARTOŚĆ PROJEKTU:

12.000,00 EUR - całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 10.200,00 EUR

Budżet Państwa: 600,00 EUR

BENEFICJENT:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

01.01.2023-30.04.2023

ZAKRES:

Projekt został zrealizowany w ramach współpracy transgranicznej polsko-czeskiej z partnerskim Miastem Krnov. Realizatorem Projektu był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie- Koźlu. Działania obejmowały integracyjny polsko-czeski turniej familijny dla pasjonatów bowlingu wraz z pobytem w strefie rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie przyległego kompleksu „Wodne oKKo”. Udział dofinansowania w projekcie pozwolił na zakup wyposażenia niezbędnego dla organizacji turnieju, poczęstunku dla gości oraz pamiątkowych akcesoriów promocyjnych.

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel