Biuletyn Informacji Publicznej

Program priorytetowy „Ciepłe mieszkanie”

Program priorytetowy „Ciepłe mieszkanie”

NAZWA PROGRAMU

Program priorytetowy „Ciepłe mieszkanie” finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

DATA PODPISANIA UMOWY

014/2023/G-22/OA-CM/DCM  z dnia 18 kwietnia 2023r.

WARTOŚĆ ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU

Z programu „Ciepłe Mieszkanie” będą mogły skorzystać osoby o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł posiadające mieszkanie w budynku wielorodzinnym.

Wysokość dofinansowania przyznanego dla mieszkańców zależeć będzie od dochodu. Program zakłada występowanie 3 progów:

  • próg 1 - do 30% poniesionych kosztów, nie więcej niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny;
  • próg 2 - do 60% poniesionych kosztów, nie więcej niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny – gdy dochód na osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1 673zł, jednoosobowym – 2 342 zł;
  • próg 3 - do 90% poniesionych kosztów, nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny – gdy dochód na osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 900zł, jednoosobowym – 1 260 zł.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA POZYSKANEGO W RAMACH PROGRAMU „CIEPŁE MIESZKANIE”  

1 035 000,00 PLN

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU

Warunkiem otrzymania wsparcia będzie wymiana starego pieca. Dodatkowo będzie można również pozyskać dofinansowanie na inne inwestycje poprawiające bilans energetyczny mieszkania, w tym:

  • zakup i montaż źródła ciepła wymienionego do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej cwu);
  • podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku, spełniającego wymagania;
  • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła;
  • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
  • dokumentację projektową dotyczącą powyższego zakresu.

REALIZACJA

Realizacja

Realizacją programu zajmuje się Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta. Informacje udzielane są pod numerem telefonu: 77 40-34-475.

Informacje o Programie i inne dokumenty:

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel