Biuletyn Informacji Publicznej

Remont ulicy Złotniczej w Kędzierzynie-Koźlu

Remont ulicy Złotniczej w Kędzierzynie-Koźlu

Tytuł projektu:

Remont ulicy Złotniczej w Kędzierzynie-Koźlu

Nazwa programu:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Numer umowy o dofinansowanie:

Nr RFRD/2022/G/22/U/2023

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

14.03.2023 r.  

Aneks nr 1 z dnia 22.06.2023 r.

Wartość projektu:

1.840.408,93 PLN – całkowita wartość zadania

1.529.618,71 PLN - całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu

Wysokość dofinansowania:

761.243,75 PLN

Beneficjent:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Przewidywany okres realizacji projektu:

Maj 2023 – Listopad 2023 r.

Zakres inwestycji:

Zakres przewidywanych prac w ramach zadania

Parametry zgodnie z kosztorysem inwestorskim (należy wpisać odpowiednie wartości)

Jezdnia

690 (m2)

Chodniki

331 m2

Przejścia dla pieszych

TAK/NIE

Oznakowanie Pionowe (liczba tablic/liczba słupków - wybrać właściwe)

24 szt tablic / 14 szt. słupków

Oznakowanie poziome

27,16 m2

Odwodnienie drogi

TAK/NIE

Oświetlenie drogi

TAK/NIE

 

 

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel