Biuletyn Informacji Publicznej

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej – ul. Wałowej w Kędzierzynie-Koźlu

Tytuł projektu:

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej – ul. Wałowej w Kędzierzynie-Koźlu

Nazwa programu:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Numer umowy o dofinansowanie:

Nr RFRD/2022/G/48/2023

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

14.03.2023 r.  

Wartość projektu:

4.091.034,00 PLN – całkowita wartość zadania

1.891.658,75 PLN - całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu

Wysokość dofinansowania:

945.829,38 PLN

Beneficjent:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Przewidywany okres realizacji projektu:

Lipiec 2022 – kwiecień 2023 r.

Zakres inwestycji:

Zakres przewidywanych prac w ramach zadania

Parametry zgodnie z kosztorysem inwestorskim (należy wpisać odpowiednie wartości)

Jezdnia

2695 m2

Chodniki

1328 m2

Przejścia dla pieszych

NIE

Oznakowanie Pionowe (liczba tablic)

2 szt.

Odwodnienie drogi

TAK

Oświetlenie drogi

TAK

 

 

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel