Biuletyn Informacji Publicznej

Poprawa atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Zwycięstwa w Kędzierzynie-Koźlu

Tytuł projektu:

Poprawa atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Zwycięstwa w Kędzierzynie-Koźlu

Nazwa programu:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Numer umowy o dofinansowanie:

RFRD/2022/G/24/U/2023

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

14.03.2023 r.  

Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie z 22.06.2023 r.

Całkowita wartość zadania:

1.609.000,01 PLN

Wysokość kosztów kwalifikowalnych:

1.568.775,01 PLN

Wartość dofinansowania:

784.387,51 PLN

Beneficjent:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Przewidywany okres realizacji projektu:

Sierpień 2023 – styczeń 2024 r.

Zakres inwestycji:

Zakres przewidywanych prac w ramach zadania

Parametry zgodnie z kosztorysem inwestorskim (należy wpisać odpowiednie wartości)

Jezdnia

1082 m2

Chodniki

404 m2

Ścieżki rowerowe

386 m2

Przejścia dla pieszych

TAK

Oznakowanie Pionowe (liczba tablic)

40 szt

Oznakowanie poziome

109,34 m2

Odwodnienie drogi

TAK

Oświetlenie drogi

TAK

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel