Biuletyn Informacji Publicznej

Remont mostu drogowego w ciągu ul. Szkolnej w bezpośrednim sąsiedztwie strefy przemysłowej miasta Kędzierzyn-Koźle

Remont mostu drogowego w ciągu ul. Szkolnej w bezpośrednim sąsiedztwie strefy przemysłowej miasta Kędzierzyn-Koźle

Tytuł projektu:

„Remont mostu drogowego w ciągu ul. Szkolnej w bezpośrednim sąsiedztwie strefy przemysłowej miasta Kędzierzyn-Koźle”

Nazwa programu:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Numer umowy o dofinansowanie:

Nr RFRD/2022/G/93/2023

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

14.03.2023 r.  

Aneks nr 1 z 18.07.2023 r.

Wartość projektu:

3.216.167,00 PLN – całkowita wartość zadania

3.213.789,00 PLN - całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu

Wysokość dofinansowania:

958.843,52 PLN

Beneficjent:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Przewidywany okres realizacji projektu:

Listopad 2022 –  listopad 2023 r.

Zakres inwestycji:

Zakres przewidywanych prac w ramach zadania

Parametry zgodnie z kosztorysem inwestorskim (należy wpisać odpowiednie wartości)

Jezdnia

195,25 m2

Chodniki

151,8 m2

Przejścia dla pieszych

NIE

Odwodnienie drogi

TAK

Oświetlenie drogi

NIE

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel