Biuletyn Informacji Publicznej

  • Urząd Miasta
  • Urząd Miasta

Wycieczka do Nysy

Zarząd Rejonowy zorganizował wycieczkę do Nysy zwaną "Śląskim Rzymem" w dniu 30.04.2016r.

Uczestnikami byli seniorzy związku. Nysa jest jednym z najstarszych miast śląskich, już w X wieku istniała osada tak pisał J.Długosz.
Prawie wszystkie zabytki są wpisane na listę Narodowego Instytutu Dziedzictwa są to m.in.Stare miasto, Kościoły p.w św.Jakuba Starszego i Agnieszki, Kościół św.Barbary, Świętego Krzyża Kościół cmentarny, św.Piotra i Pawła, park miejski, planty, dzwonnica, skarbiec św.Jakuba, trasa turystyczna, Rynek Solny oraz zwiedzaliśmy izbę pamięci błogosławionej Marii Merkert itd.

W drodze powrotnej zwiedziliśmy Sanktuarium Św.Józefa -Prudnik Las, budowa skromna w kształcie i wyposażeniu wzniesiony jest na 317 mnpm, w 1856 r. doskonałe miejsce do modlitwy i wyciszenia.

Było to trzecie miejsce uwięzienia Prymasa S.Wyszyńskiego.

Wspaniała wycieczka edukacyjna.

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel