Biuletyn Informacji Publicznej

Comber Babski

Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Kędzierzynie zorganizował w dniu 8 marca Comber Babski dla wspaniałych Seniorek.  W spotkaniu brało udział 110 Pań, oraz spotkania Pani Agata Morkis Dyrektor MOPS oraz odważni Panowie Włodarze Miasta  Maruszczak Artur, Wojciech Jagiełło oraz Zbigniew Romanowicz, którzy artystycznie wzbogacili tą imprezę poprzez występ i wręczanie kwiatów wraz z życzeniami.
Podczas zabawy odbył się pokaz i nauka tańca cza-cza, piękne Panie szalały na parkiecie, bawiąc się doskonale, głosząc hasło „Feminizm bez granic”.

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel