Biuletyn Informacji Publicznej

List of employees

BIURO INFORMATYKI I OCHRONY INFORMACJI - BIO

Bednarek Jacek

Department: BIURO INFORMATYKI I OCHRONY INFORMACJI - BIO

Position : Kierownik Biura

Phone: 77 40-50-367

E-mail: jacek.bednarek@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 140-146

Krauze Izabela

Department: BIURO INFORMATYKI I OCHRONY INFORMACJI - BIO

Position : stan. ds. ochrony informacji niejawnych

Phone: 77 40-50-346

Fax: 77 40-50-346

E-mail: izabela.krauze@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 140-146

Cech Stanisław

Department: BIURO INFORMATYKI I OCHRONY INFORMACJI - BIO

Position : stan. ds. wdrażania i eksploatacji systemów informatycznych

Phone: 77 40-50-301

E-mail: stanislaw.cech@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 140-146

Niedbalski Artur

Department: BIURO INFORMATYKI I OCHRONY INFORMACJI - BIO

Position : stan. ds. wdrażania i eksploatacji systemów informatycznych

Phone: 77 40-34-457

E-mail: artur.niedbalski@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 140-146

Muc Marcin

Department: BIURO INFORMATYKI I OCHRONY INFORMACJI - BIO

Position : stan. ds. Internetu

Phone: 77 40-34-464

E-mail: bip@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 140-146

Kroker Rafał

Department: BIURO INFORMATYKI I OCHRONY INFORMACJI - BIO

Position : stan. ds. SIT

Phone: 77 40-34-465

E-mail: sit@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 140-146

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel