Biuletyn Informacji Publicznej

List of employees

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – ZK

Muc Józef

Department: WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – ZK

Position : Kierownik Wydziału

Phone: 77 40-50-389

E-mail: jozef.muc@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 132

Kulej Zbigniew

Department: WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – ZK

Position : stanowisko ds. obronnych oraz ochrony przeciwpowodziowej – Zastępca Kierownika Wydziału

Phone: 77 40-50-391

E-mail: zbigniew.kulej@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 109

Lipniacki Tomasz

Department: WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – ZK

Position : stan. ds. ostrzegania i łączności oraz OSP

Phone: 77 40-34-466

Fax: 77 482-12-00

E-mail: tomasz.lipniacki@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 109

Grzesik Grzegorz

Department: WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – ZK

Position : stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

Phone: 77 40-50-390

E-mail: grzegorz.grzesik@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 109

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel