Biuletyn Informacji Publicznej

List of employees

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DROGAMI – ZD

Mrowiec Katarzyna

Department: WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DROGAMI – ZD

Position : podinspektor ds. inwestycji i remontów dróg oraz obiektów mostowych

Phone: 77 40 50 374

E-mail: katarzyna.mrowiec@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32, pokój 433

Łempicka Anna

Department: WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DROGAMI – ZD

Position : stan. kancelista

Phone: 77 40-50-373

E-mail: anna.lempicka@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32, pokój nr 432

Mazurkiewicz Marek

Department: WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DROGAMI – ZD

Position : Kierownik Wydziału

Phone: 77 40-50-372

E-mail: marek.mazurkiewicz@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32, pokój nr 430

Giemza Ilona

Department: WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DROGAMI – ZD

Position : Zastępca Kierownika Wydziału - stan. ds. inwestycyjno-remontowych i utrzymania technicznego dróg

Phone: 77 40-34-479

E-mail: ilona.giemza@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32, pokój nr 431

Cieślik Roman

Department: WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DROGAMI – ZD

Position : stan. ds. organizacji ruchu

Phone: 77 40-50-373

E-mail: roman.cieslik@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32, pokój nr 432

Marcinkiewicz Anna

Department: WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DROGAMI – ZD

Position : stan. ds. ewidencji i windykacji opłat parkingowych

Phone: 77 40-50-373

E-mail: anna.marcinkiewicz@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32, pokój nr 432

Rawski Aleksander

Department: WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DROGAMI – ZD

Position : stan. ds. inwestycyjno-remontowych i utrzymania technicznego dróg

Phone: 77 40-50-374

Fax: 77 40-50-374

E-mail: aleksander.rawski@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32, pokój nr 433

Czarnogłowski Zbigniew

Department: WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DROGAMI – ZD

Position : stan. ds. bieżącego utrzymania dróg i obiektów mostowych

Phone: 77 40-50-374

Fax: 77 40-50-374

E-mail: zbigniew.czarnoglowski@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32, pokój nr 433

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel