Biuletyn Informacji Publicznej

List of employees

STRAŻ MIEJSKA - SM - Telefon alarmowy (bezpłatny) 986

Szymańska Anna

Department: STRAŻ MIEJSKA - SM - Telefon alarmowy (bezpłatny) 986

Position : Referent ds. administracyjnych, ochrony danych osobowych oraz monitoringu

Phone: 573 364 945

E-mail: anna.szymanska@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza (budynek w podwórzu - Oficyna)

Ptaszyński Aleksy

Department: STRAŻ MIEJSKA - SM - Telefon alarmowy (bezpłatny) 986

Position : Komendant

Phone: 986

E-mail: aleksy.ptaszynski@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza (budynek w podwórzu - Oficyna)

Jasińska-Cieślik Sylwia

Department: STRAŻ MIEJSKA - SM - Telefon alarmowy (bezpłatny) 986

Position : Zastępca Komendanta

Phone: 77 40 34 491

E-mail: sylwia.jasinska@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza (budynek w podwórzu - Oficyna)

Gawłowski Dariusz

Department: STRAŻ MIEJSKA - SM - Telefon alarmowy (bezpłatny) 986

Position : Biuro zgłoszeń

Phone: 986

E-mail: sm.dyzurka@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza (budynek w podwórzu - Oficyna)

Stobrawe Robert

Department: STRAŻ MIEJSKA - SM - Telefon alarmowy (bezpłatny) 986

Position : Biuro zgłoszeń

Phone: 986

E-mail: sm.dyzurka@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza (budynek w podwórzu - Oficyna)

Rusak Dawid

Department: STRAŻ MIEJSKA - SM - Telefon alarmowy (bezpłatny) 986

Position : Biuro zgłoszeń

Phone: 986

E-mail: sm.dyzurka@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza (budynek w podwórzu - Oficyna)

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel