Biuletyn Informacji Publicznej

List of employees

WYDZIAŁ POLITYKI MIESZKANIOWEJ, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA - PMS

Góralska Justyna

Department: WYDZIAŁ POLITYKI MIESZKANIOWEJ, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA - PMS

Position : stan. ds. patologii społecznych

Phone: 77 40-50-324

E-mail: justyna.goralska@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 126

Myśliwiec Aneta

Department: WYDZIAŁ POLITYKI MIESZKANIOWEJ, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA - PMS

Position : stan. ds. najmu lokali mieszkalnych

Phone: 77 40-50-378

E-mail: aneta.mysliwiec@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 125A

Mrożek-Dobber Maja

Department: WYDZIAŁ POLITYKI MIESZKANIOWEJ, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA - PMS

Position : Kierownik Wydziału

Phone: 77 40-50-316

E-mail: maja.mrozek@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 128

Matykiewicz Katarzyna

Department: WYDZIAŁ POLITYKI MIESZKANIOWEJ, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA - PMS

Position : stan. ds. najmu lokali mieszkalnych

Phone: 77 40-50-310

E-mail: katarzyna.matykiewicz@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 125

Chalińska-Licznar Anna

Department: WYDZIAŁ POLITYKI MIESZKANIOWEJ, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA - PMS

Position : stan. ds. najmu lokali mieszkalnych

Phone: 77 40-50-310

E-mail: anna.licznar@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 125

Sławińska-Duk Magdalena

Department: WYDZIAŁ POLITYKI MIESZKANIOWEJ, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA - PMS

Position : stan. ds. patologii społecznych

Phone: 77 40-50-317

Fax: 77 40-50-317

E-mail: magdalena.duk@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 129

Stein Agnieszka

Department: WYDZIAŁ POLITYKI MIESZKANIOWEJ, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA - PMS

Position : Zastępcy Kierownika Wydziału - stan. ds. opieki społecznej

Phone: 77 40-34-492

E-mail: agnieszka.stein@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 133

Pokorska-Węgrzyn Aneta

Department: WYDZIAŁ POLITYKI MIESZKANIOWEJ, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA - PMS

Position : stan. ds. ochrony zdrowia

Phone: 77 40-50-317

Fax: 77 40-50-317

E-mail: aneta.pokorska@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 129

Żyła Bożena

Department: WYDZIAŁ POLITYKI MIESZKANIOWEJ, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA - PMS

Position : stan. ds. dodatków mieszkaniowych

Phone: 77 40-50-318

E-mail: bozena.zyla@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 127

Siczek Małgorzata

Department: WYDZIAŁ POLITYKI MIESZKANIOWEJ, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA - PMS

Position : stan. ds. dodatków mieszkaniowych

Phone: 77 40-50-318

E-mail: malgorzata.siczek@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 127

Papuga Ewa

Department: WYDZIAŁ POLITYKI MIESZKANIOWEJ, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA - PMS

Position : stan. ds. dodatków mieszkaniowych

Phone: 77 40-50-326

E-mail: ewa.papuga@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 108

Pleczko-Niewiadomska Danuta

Department: WYDZIAŁ POLITYKI MIESZKANIOWEJ, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA - PMS

Position : stan. ds. najmu lokali mieszkalnych

Phone: 77 40-50-326

E-mail: danuta.niewiadomska@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 108

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel