Biuletyn Informacji Publicznej

List of employees

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY - Or

Romanowicz Zbigniew

Department: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY - Or

Position : Kierownik wydziału/ Sekretarz Miasta

Phone: 77 40-50-345

E-mail: zbigniew.romanowicz@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 232

Brudnowska Urszula

Department: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY - Or

Position : stan. ds. pracowniczych

Phone: 77 40-50-333

E-mail: urszula.brudnowska@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 211

Kudlek Bożena

Department: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY - Or

Position : stan. ds. pracowniczych

Phone: 77 40-50-337

E-mail: bozena.kudlek@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 211

Matykiewicz Małgorzata

Department: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY - Or

Position : stan. ds. obsługi posiedzeń oraz rejestracji aktów prawnych Prezydenta Miasta

Phone: 77 40-50-336

E-mail: or@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 212

Niewiadomski Wojciech

Department: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY - Or

Position : zastępca kierownika wydziału/stan. ds. systemu zarządzania jakością oraz skarg i wniosków

Phone: 77 40-50-334

E-mail: wojciech.niewiadomski@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 234

Spychaj Hanna

Department: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY - Or

Position : stan. ds. projektowania, ewidencji, monitorowania i sprawozdawczości z realizacji aktów prawnych organów gminy

Phone: 77 40-34-488

E-mail: hanna.spychaj@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 238

Maćkowiak-Laskowska Aleksandra

Department: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY - Or

Position : stan. ds. organizacji, zarządzania i planowania finansowego oraz systemu wyborczego

Phone: 77 40-50-335

E-mail: aleksandra.mackowiak@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 212

Zacharczuk Marta

Department: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY - Or

Position : stan. ds. archiwum i biblioteki Urzędu

Phone: 77 40-34-472

E-mail: marta.zacharczuk@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 238

Kuś Michał

Department: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY - Or

Position : ds. współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi

Phone: 77 40-34-483

E-mail: michal.kus@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 234

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel